Er zijn verschillende manieren waarop je als gedetineerde je detentie kan doorbrengen. Je kan ervoor kiezen om 23 uur/dag op cel te zitten en zo naar jouw strafeinde toe te leven. Maar het kan ook anders (en beter). Je kan namelijk de keuze maken om jouw detentie zinvol in te vullen. Als veroordeelde of geïnterneerde ben je door een straf of een maatregel verplicht om een zekere tijd in een strafinrichting te verblijven. Jouw straf bestaat erin dat je niet meer de vrijheid hebt om te gaan en te staan waar je wilt. Je bent en blijft echter nog wel een drager van rechten. Het recht op hulp- en dienstverlening is er daar één van.
In de strafinrichting van Merksplas wordt er een geheel van activiteiten aangeboden waarvoor een gedetineerde zich kan inschrijven. Dit aanbod omvat onder meer onderwijs en vorming., sport en ontspanning, arbeidstoeleiding, cultuur, bibliotheek,… De keuze om je in te schrijven voor een activiteit ligt bij jezelf, al verwachten we na louw inschrijving wel dat je je aan keuze houdt.

Maar waarom zou je als gedetineerde de keuze maken om deel te nemen aan het activiteitenaanbod?
Het is een manier om een aantal uren per week uit je cel te komen en ondertussen iets bij te leren
In een aantal cursussen is er de mogelijkheid om een attest te behalen. Dit attest kan je na jouw vrijlating gebruiken als een bewijs dat je jouw detentie zinvol hebt doorgebracht en iets hebt bijgeleerd. Het kan je ook op weg helpen bij het vinden van een job.
Met een deelname aan activiteiten toon je ook aan dat je niet bij de pakken wil blijven zitten. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan het maandelijkse kinderbezoek en de crea-avonden zelf inspanningen wil leveren, bijvoorbeeld doordat je een goede band probeert te onderhouden met jouw kinderen, kunnen de rechters van de SURB misschien meer belang hechten aan louw verhaal.

Je hebt als gedetineerde dus de keuze om jouw tijd binnen de gevangenismuren op welke manier dan ook in te vullen. Gebruik deze keuzemogelijkheid en doe er iets nuttig mee!


BRON: KRANT X
AUG. 2007