Ook gevangenen hebben recht om bij hun familie te sterven kopt "De Morgen" ( 10/07/2009)
De voorbije twee jaren werden 18 terminale gedetineerden in voorlopige vrijheid gesteld .

Justitie in België gaat niet licht beslissen om gedetineerden met terminale ziekte vervroegd vrij te laten gaan.
Het lijkt wat laconiek van Justitie om terug zand in de ogen te strooien van de maatschappij.
De mensen die in de gevangenis verblijven , terminaal ziek zijn en slechts nog enkele dagen/weken te leven hebben werden automatisch vrijgesproken !
Vrijspraak omdat er veel administratief werk bij komt kijken als een gedetineerde in de gevangenis sterft en dat komt Justitie vaak niet goed uit . Indien iemand in de gevangenis sterft moet het parket komen om af te stappen . Nadien volgt een forensisch onderzoek . Een lijkwagen en nog meerdere zaken wat natuurlijk veel onkosten met zich meebrengt voor de staat als de familie hun geliefde niet opeist .
Dit zou een belangrijke reden kunnen zijn voor het vrijlaten van terminaal zieke gedetineerden daar bij de vrijlating de kosten voor de familie zijn . Als extra opbrengst voor de schatkist zou nog gedacht kunnen worden aan belastingen , te betalen over de kosten van de begrafenis ( crematie , bloemen , lijkkist ...)

Dr.Luc Proot verklaart dat elke gedetineerde dezelfde zorg dient te krijgen als ieder ander mens . Niets is echter minder waar , want als men als gedetineerde in een gevangenisziekenhuis terechtkomt , wordt men minder goed behandeld dan een normale gedetineerde . Zekerlijk in de MC Brugge , de ziekenboeg van PC Brugge .
In ons hoogbeschaafde land moet een terminale zieke geen genade vragen om vrij te komen ! Het is net of deze mensen snakken naar de vrijheid , daar ze bijna zeker weten dat ze binnenkort opgebaard zullen liggen . De meesten sterven liever in de gevangenis om op deze wijze hun familie de kosten te besparen .
De terminaal zieke gedetineerden die vervroegd vrijkomen zijn geen gunst van FOD Justitie maar werden met een lichte druk ( lees hier beter : verplicht ! ) naar huis gestuurd en alleen om geen onkosten te maken voor de Belgische Staat .

In de Belgische gevangenis bestaat niet iets zoals een "humanitaire reden ". Wat is menswaardig om een gedetineerde in de gevangenis te houden ? Dat bestaat gewoon niet ! Reden: in de Belgische gevangenissen worden de gedetineerden "uitgebuit"zowel wat betreft loon, vrijheid ...en psychische toestanden .
Gedetineerden hebben geen ( recht ) om thuis te sterven ; het is een plicht zoals eerder vermeld om zodoende geen kosten te hebben aan deze dode gedetineerde .
Er wordt zelfs beslist hoelang je in vrijheid mag leven als terminaal zieke !