Het rommelt weer in de gevangenissen. Vandaag probeert minister Turtelboom de cipiers te sussen. Die wachten al lang op veiligheidsmaatregelen. ‘Voorstellen van 2010 zitten nog altijd in de koelkast’.

 

 

BRUSSEL Vandaag zitten de vakbonden van het gevangeniswezen rond de tafel met minister van Justitie Annemarie Turtelboom (Open VLD). Het overleg komt na een incident vrijdag 13 april 2012 in de gevangenis van Aarlen. Twee gedetineerden gijzelden er 2 cipiers en konden zo ontsnappen. De cipiers van Aarlen gingen daarop in staking en hun voorbeeld werd gevolgd door het personeel van andere Waalse en Brusselse gevangenissen. Gisteren had een afgevaardigde van het kabinet een gesprek met de bonden van Aarlen. Nadien gingen de cipiers weer, in een minimumbezetting, aan de slag.

Turtelboom kondigde aan dat de regering € 800.000,- uittrekt om poortjes met metaaldetectoren te plaatsen in de gevangenissen. Ze zouden gevangenen die zich van en naar de wandeling of de werkplaatsen begeven, gecontroleerd worden op wapens. Bij het incident in Aarlen werden scheermesjes gebruikt.

‘Op zich een goede maatregel’ zegt Luc Neirynck (ACV). ‘Maar we hebben onze vragen bij de haalbaarheid. Het zal het organiseren van de wandeling in onze overbevolkte gevangenissen enorm vertragen. In de gevangenis van Brugge zijn de tourniquets weer buiten werking gesteld omdat ze de werking te veel bemoeilijkten’. De portjes met metaaldetectoren zijn in sommige gevangenissen al in gebruik voor de toegang naar de werkplaatsen. Volgens Neirynck zijn er andere, snel uitvoerbare en niet zo dure maatregelen mogelijk. Zo zouden er teams opgeleid kunnen worden om te fouilleren en cellen te doorzoeken op wapens en drugs.

Daar kunnen ook hondenteams bij betrokken worden. ‘Voorstellen die al dateren van 2010 maar door de politieke impasse in de koelkast bleven steken’.

Een van de gedetineerden die vrijdag in Aarlen aan de haal ging was een zware jongen uit Charleloi, David Manella. Hij had al een gewelddadige ontsnapping achter de rug. Daarop had de directie van het gevangeniswezen gevraagd hem een bijzonder bewakingsregime op te leggen, zodat hij slechts alleen zijn cel mocht verlaten

Manella was daartegen in beroep gegaan en had gelijk gekregen van de rechter. ‘Niet zo verwonderlijk’, zegt Neirynck. ‘Speciale regimes voor individuen worden als discriminerend aangevochten. In Brugge hebben ze dat opgelost door een hele afdeling een bijzonder regime te geven. Maar zoiets kun je alleen in grote gevangenissen’.

Overbevolking Vorst ‘besmet’ Sint-Gilles.

Sinds het bezoek van rechtbankvoorzitter Luc Hennart aan de gevangenis van Vorst begin deze maand, is de situatie er enigszins verbeterd. Van een slordige 740 gedetineerden voor 402 plaatsen, zakte de populatie eind vorige week voor het eerst sinds lang onder de 700. In plaats van 10 tot 15 beklaagden komt er nu dagelijks nog slechts een handvol toe.

Bevelen de rechters minder opsluitingen?

Toch niet, ze laten de gearresteerden overbrengen naar Sint-Gilles. Daar geldt een quotum: maximum 650 gedetineerden. ‘Met 668 gedetineerden wordt het akkoord geschonden’, zegt vakbondsman Kurt Sissau (ACOD). Toch omen er geen acties. ‘We vragen met aandrang dat de situatie snel wordt rechtgezet’, besluit Sissau.

BRON: DS

16-04-21