Strafinrichting

Wat de implementatie betreft, krijg ik soms de indruk dat deze niet gelijkstemt met de geest van de wet Dupont. Zo verbiedt de basiswet geen vogels op cel, worden de aantallen kledingstukken en voorwerpen niet gelimiteerd, en verbiedt het de bezoekers niet om post  mee te nemen voor de gedetineerden. Deze uitvoerende regelgevingen impliceren beperkingen van vrijheden die men in Leuven Centraal had.

 

In andere strafinrichtingen is de implementatie van de basiswet waarschijnlijk een stap vooruit. Omdat men in Leuven Centraal heel veel vrijheden had, ervaren de gedetineerden de nieuwe regelgeving eerder als een stapje achteruit. Verschillende gedetineerden beschouwen door de toegevingen van de directeur dit stapje terug eerder als een half stapje terug. Zo probeert Leuven Centraal tegemoet te komen aan de beperkingen die de basiswet met zich meebrengt, en zodoende de gedetineerden zo een humaan mogelijke detentie te garanderen. Zo biedt Leuven Centraal onder andere meer mogelijkheden om te genieten van ongestoord bezoek, sport en wandeling, dan wettelijk voorzien zijn. Ook worden de aantallen toegelaten kledij en voorwerpen in Leuven Centraal opgevoerd, en is er een brievenbus geplaatst waar bezoekers hun brieven kunnen deponeren. Men tracht de materiële leefomstandigheden in Leuven Centraal zoveel mogelijk te optimaliseren en een zinvolle detentie na te streven.

 

De implementatie van de basiswet is bijlange na nog niet voltooid en de vertaling van deze wet is zeker niet volmaakt. r is veel ruimte voor suggestie, en er worden te vaak te veel verschillen gecreëerd tussen de gedetineerden onderling, alsook tussen de verschillende strafinrichtingen. Het zou bijvoorbeeld niet mogen dat iemand met maar 1 familielid geen recht heeft op familiaal bezoek. De persoon in kwestie heeft er namelijk niet zelf voor gekozen om maar 1 familielid over te houden. Ook mogen gedetineerden die studeren meer boeken op hun kamer hebben. Studeren kan een hobby zijn, en ook een meerwaarde na eventuele vrijlating. Maar, muziek is ook een hobby voor een muzikant bv. Waarom mag deze dan niet meer als het wettelijk voorziene aantal cd’s op zijn cel bezitten? Men kan dan wel  zeggen dat iedereen  dan maar moet gaan studeren, maar niet iedereen heeft deze behoefte. Ieder mens is verschillend en ieder mens heeft zijn eigen behoeftes. Dat er geen wet kan gemaakt worden die voorziet dat ieder zijn behoefte wordt ingewilligd, dat spreekt voor zich. Maar het is wel mogelijk om een wet uit te schrijven die er voor zorgt dat iedereen dezelfde behandeling krijgt. Iedereen tevreden stellen is onmogelijk, maar iedereen gelijk stellen, dat is haalbaar.

 

Uiteraard brengt de wet heel wat positieve dingen met zich mee. Maar de ervaringen van een negatief iets blijft langer na zinderen als dat van een positief iets, zeker als men in een strafinrichting zit. Alles valt te perfectioneren, dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar dat wil daarom niet zeggen dat we bij de pakken moeten blijven zitten. Gevangenen zijn, net zoals u en ik, mensen die rechten bezitten. In de “normale”maatschappij word er met man en macht  gesleuteld aan wetsvoorstellen en wetten om het leven alsmaar aangenamer te maken. Dit zou dus ook voor gevangenen mogelijk moeten zijn.

 

 

                                                                                                      BRON: TJ
                                                                                                      Mei 2012