Deze week is er in tal van dagbladen berichtgeving verschenen nopens het incident dat zich heeft voor gedaan met gedetineerde die gepoogd heeft zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken.

De betrokken gevangene werd destijds veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens een roofmoord waarvoor hij reeds 24 jaar zou vastzitten.

Ondertussen heeft deze gevangene die volledig gezond aan zijn detentie was begonnen, veelvuldige heelkundige ingrepen, met name diverse amputaties ondergaan, als behandeling van een zware degeneratieve ziekte, in zover dat hij actueel reeds de 2 benen volledig geamputeerd zag, tevens zijn linker hand tot voorbij de pols afgezet, en er thans sprake van is, nadat hij ook aan de rechterhand reeds enkele vingers verloor, ook de rechterhand volledig weg te nemen!

Deze intrieste zaak verdient dan ook enige bijkomend commentaar en bedenkingen, ter aanvulling of rechtzetting van de in de pers verschenen berichtgeving, welke is behept door enkele flagrante onwaarheden. Zo staat er in de pers te lezen, niet alleen schaamteloos, doch tevens provocerend naar de gedetineerden toe dat ‘de gevangene kon op het nippertje door de cipiers gered worden…’, terwijl hij wel degelijk uitsluitend de gedetineerden waren die op eigen levensgevaar de man in kwestie uit zijn brandende en met toxische rook gevulde cel hebben gered! Daartoe dienden ze eerst de deur te forceren, want de gedetineerde had blijkbaar vooraf en door middel van een soort wig de celdeur van binnenin geblokkeerd. Tegelijk hebben de gedetineerden met beschikbare brandblustoestellen de brand kunnen bedwingen en blussen. Zodoende zijn – wat in de pers net werd vermeld – samen met het slachtoffer van zijn eigen brandstichting, ook een zevental anderen door de rook bevangen, en 2 door de reddingsoperatie in de brandende cel aangetaste gedetineerden… naar kliniek afgevoerd voor medische controle en behandeling. Bovendien moet benadrukt worden dat de 2 gedetineerden die het voortouw genomen hebben en hun eigen hachje op het spel gezet hebben door in de brandende cel binnen te gaan om de man in kwestie eruit te halen, de multiculturele samenwerking en verstandhouding hebben gedemonstreerd, de ene van Belgische, de andere van Marokkaanse nationaliteit zijnde. Het personeel bleef op veilige afstand. Is hun veiligheidspremie soms onvoldoende?

Slechts het alerte en onbaatzuchtige optreden en handelen van deze gedetineerden heeft de man in kwestie gered. Dit laat een ander licht schijnen op de negatieve stereotype beeldvorming over de gevangenis en de gevangenen in het bijzonder. Ook zij zijn mensen, en dat wordt al te snel en al te veel uit het oog verloren. Alleen daarvoor is het in deze maatschappijmogelijk dat feitelijk terminaal zieken, zoals de man in kwestie in de gevangenis worden gehouden, terwijl daartoe geen enkele verantwoording kan verzonnen worden, of vreest Justitie recidive van een man die door het verlies van zijn ledematen vandaag zelf niet meer in staat is zichzelf te wassen, een tas koffie te zetten,… en als een klein kind moet gevoed en onderhouden worden?! Misschien laat dit voorval de ogen openen van de beleidsmakers die zich moeten behoeden voor de wereldvreemde oplossingen die ze meestal voorstaan, en slechts een respons zijn op populisme, of gaat het over opbod in het zaiht van naderende verkiezingen?

 

                                                                           

                                                                                               BRON: XX007