Turtelboom start project met drugshonden

BRUSSEL - De harddrug heroïne is wijdverbreid in onze gevangenissen. Zes procent van alle gedetineerden geraakt er zelfs aan verslaafd binnen de gevangenismuren.

Ondanks een beleid van nultolerantie heeft een derde van de gevangenen ooit al drugs gebruikt in de gevangenis zelf. Bijna de helft doet dat op een regelmatige basis. Cannabis staat boven aan de lijst van drugs die in zwang zijn binnen de muren, maar de nummer twee op dat lijstje baart de Dienst Gezondheidszorg van het gevangeniswezen het meeste zorgen: heroïne.

‘Meer dan tien procent van de druggebruikers in gevangenschap begint met dat product in de gevangenis. Omdat heroïne zo populair is en er sprake is van regelmatig gebruik, is dit een verontrustende vaststelling', staat in een rapport van de federale overheidsdienst Justitie, dat vandaag wordt voorgesteld door minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Binnen de totale gevangenisbevolking, dus zowel bij gebruikers als niet-gebruikers, is er een alarmerend grote groep van zes procent die voor het eerst in aanraking komt met heroïne in de gevangenis.

Voor die populariteit is er volgens het gevangeniswezen een vrij eenvoudige verklaring: ‘De gevangenen voeren een constante strijd tegen de verveling, en gaan op alle mogelijke manieren op zoek naar ontspanning', zegt woordvoerder Laurent Sempot. ‘Dus ook naar drugs die een ontspannend effect hebben, zoals heroïne.'

De overgrote meerderheid van de gedetineerden die heroïne gebruiken in de gevangenis, doet dat door te ‘chinezen': ze inhaleren de dampen. De rest van de gebruikers (6 procent) spuit de drugs.

Geen daling

Justitie heeft een antidrugsbeleid dat steunt op drie pijlers: preventie (hoe zorgen we ervoor dat gevangenen niet meer aan spul geraken?), repressie (wat doen we als we drugs vinden?) en behandeling (hoe doen we gevangenen stoppen met drugs?).

Sempot: ‘Er is absoluut geen gedoogbeleid. Telkens als we drugs vinden, werken we samen met politie en parket om het gebruik aan te pakken. We proberen mensen ook af te helpen van hun verslaving, bijvoorbeeld door heroïne te vervangen door methadon. De drugsvrije afdeling in Brugge, waar de gevangenen intensiever worden opgevolgd en ze vrijwillig urinetests ondergaan, werpt ook haar resultaten af. Preventieprogramma's zijn de taak van de gemeenschappen.'

Al die inspanningen ten spijt, blijft het druggebruik in de gevangenissen al jaren rond hetzelfde niveau zweven. Wel komt er een verbetering van de methadonprogramma's. Eén arts per gevangenis zal zich daarop moeten toeleggen. Er zal nadruk worden gelegd op de langetermijnbehandeling en de correcte dosering van methadon. Omdat er volgens minister Turtelboom te weinig wordt gewerkt op het aanbod van drugs binnen de gevangenis, worden er twee drugshonden aangekocht. ‘Zij zullen tot vijftig controles per maand uitvoeren', zegt Turtelboom. ‘Hiermee willen we de pakkans vergroten en potentiële daders afschrikken.' Elk van de 35 gevangenissen kan ongeveer twee controles per maand verwachten.

Bron: De Standaard