LIÈGE - Een geïnterneerde in de instelling van Paifve is gestorven in de isoleercel. Allicht door onderkoeling.

Het parket van Luik heeft een onderzoek ingesteld naar het verdachte overlijden van een geïnterneerde die stierf in een isoleercel in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve.

In die instelling worden geïnterneerden opgesloten die misdrijven hebben gepleegd maar door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard omdat ze een ernstige geestesstoornis vertonen.

De man kreeg volgens onze bronnen in de loop van vorige week een opstoot van psychose in zijn cel. Hij werd overgebracht naar de isoleercel. Daar zou hij aan de bewakers gevraagd hebben de verwarming uit te zetten omdat hij het geluid die de verwarming maakte niet kon verdragen. De bewakers gingen in op zijn vraag. Pas de volgende ochtend zouden ze hebben vastgesteld dat de man overleden was door onderkoeling.

Nog wachten op autopsierapport

Het Luikse parket bevestigde het overlijden van de man. ‘Maar het is nog te vroeg om een definitief uitsluitsel te kunnen geven over de doodsoorzaak', zegt procureur Danielle Reynders. ‘We hebben de resultaten van de autopsie nog niet. Maar allicht gaat het inderdaad om onderkoeling. We gaan na of er nog andere factoren hebben meegespeeld.'

Het parket van Luik heeft een onderzoeksrechter aangesteld die moet nagaan of de cipiers nalatig zijn geweest.

Henri Heimans, de voorzitter van de commissie ter bescherming van de maatschappij in Gent, strijdt al langer voor een betere behandeling van geïnterneerden.

‘Wat nu in Paifve gebeurd is, verwondert me niet. Zeker met psychoten is er een groot probleem in ons gevangeniswezen. Er is veel te weinig zorgpersoneel en de cipiers kunnen totaal niet om met mensen die een opstoot van psychose hebben. Als ultieme remedie worden die gewoon in een isoleercel gestopt en vastgebonden tot het ergste voorbij is. Dan krijg je dit soort toestanden.'

Bron: De Standaard.