Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat in Vottem een aparte vleugel voor criminele illegalen oprichten. Die veroorzaken namelijk nogal wat problemen met de andere bewoners van het Luikse gesloten asielcentrum.

 

De Block heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het gesloten asielcentrum in Vottem, om samen met de directie en de vakbonden te kijken welke maatregelen nodig zijn om criminelen apart te houden. Uiteindelijk is beslist om hen een aparte vleugel te geven, zegt woordvoerster Els Cleemput. Daartoe worden 34 mensen aangeworven. De bedoeling is 22 plaatsen te creëren. De Regie der Gebouwen zal voor de nodige aanpassingen zorgen: zo moet er een aparte douche komen binnen die vleugel en is een aparte tuin of koer nodig.

De vleugel is bedoeld voor illegalen die uit de gevangenis vrijkomen en naar hun land van herkomst teruggestuurd worden. Als die gewoon tussen de andere illegalen zitten, zorgt dat voor onveilige situaties voor het personeel, onder meer door allerlei opstootjes, zegt Cleemput. Door hen apart te houden vermindert dat risico sterk,. De Block hoopt de nieuwe vleugel nog deze zomer in gebruik te kunnen nemen. ‘Doordat mensen veel sneller teruggestuurd worden dan vroeger, is er plaats daarvoor’, zegt Els Cleemput.

‘Geen regeringszaak’

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had zaterdag in Het Nieuwsblad voorgesteld om landen die hun illegale criminelen niet terug nemen, hun ontwikkelingshulp af te nemen. Woordvoerster Laure Stuyk van Open VLD beklemtoont dat dit een standpunt is dat hij als burgemeester van Kortrijk inneemt, maar dat de partij daar zeker geen regeringszaak van gaat maken. In de praktijk zijn er vooral problemen met landen als Iran, omdat er soms twistpunten zijn over identiteit en dergelijke.

                                                                               Bron: HNB 4-2-2013