Ik zit in het Penitentiair Centrum Brugge (België), bijgenaamd de 'vergeetput van Vlaanderen'. Hier gebeurt er weinig tot niets! De diensten waar je toch enige houvast van verwacht, zijn te laks en je merkt steeds een vijandige sfeer. Zelfs met documenten en officiële stukken ben je nog een leugenaar, de 'fantast' die hen iets wijs wil maken. Je moet 3 tot 4 weken wachten op een reactie op je ingediende rapportbriefje. Bij dringende zaken, wanneer je onmiddellijke actie verwacht, krijg je het antwoord: Oh, geen rapportbriefje gekregen. Of: niets gezien. Mails en faxen van de advocaat aan het adres van de directie blijven onbeantwoord. Men kan dus het beste proberen zelf alles te regelen en gepaste oplossingen te zoeken. Vandaar ook dit schrijven, deze oproep.

 

Op 7 augustus kreeg ik het bevel om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten. Als reden van deze beslissing geeft men mijn veroordeling op. Op 25 juli werd ik ook al bij de heer Procureur te Brugge geroepen in verband met een 'verzoek' tot overbrenging naar Nederland. Dit bleek om een vergissing te gaan, er was immers geen verzoek, niet van mij, niet van een dienst of instantie. Niemand wist van iets, ook niet hier in PCB natuurlijk. Nu, met wat info te verzamelen en beroep aan te tekenen tegen het 'uitwijzingsbevel', bereiken mij diverse, nieuwe berichten over procedures die al geruime tijd geleden zou zijn gestart en waar ik geen weet van heb! Nu moet je weten dat ik Nederlander ben van 4 generaties terug! Dat is altijd zo gebleven. Ik hoefde daar ook niets voor te doen, behalve dan alle 4 tot 5 jaar een nieuw identiteitskaart of paspoort te kopen. Ouders en grootvaders, allemaal hier in België geboren. Indien mijn vader of grootvader destijds hun (verplichte) legerdienst hier hadden vervuld, hadden zij, en ook ik uiteraard, automatisch Belg geweest. Vreemdelingen die hier twee generaties verblijven, kunnen als ze 18 jaar worden automatisch hun nationaliteit kiezen. Enkel voor immigranten die van buiten de EU-zone afkomstig zijn! Niet van binnen de EU, België, Nederland en Luxemburg dus.

Om even terug te komen op reacties van betrokken instanties: Dienst Vreemdelingen Zaken heeft het over een procedure voor tussenstaatse overbrenging. Ik citeer: 'Betrokkene zal zijn straf moeten uitzitten in Nederland'. 'Sinds 2004 is betrokkene afgevoerd in de gemeente en heeft hij geen recht meer op verblijf in België'. Volgens Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking, zou er midden april (2012) een procedure zijn gestart die een jaar in beslag nemen. Verder weten zijn nog te vermelden dat ik op 25 juli niet diende te verschijnen voor de procureur – dat was niet nodig. En aangezien ik geen connecties heb in Nederland, zal men in Nederland waarschijnlijk reageren dat hij binding met Nederland heeft verbroken en ze hem dus niet willen om de straf daar uit te zitten! Dus: overbrenging zal niet doorgaan. Ik heb altijd in België gewoond en gewerkt. Vanaf oktober 2011 heb ik direct aan Justitieel Welzijns Werk gevraagd om mijn identiteitspapieren en pas, in orde te maken. Dit is altijd op de lange baan geschoven en uiteindelijk niets van gekomen. Vanuit mijn cel heb ik zelf niet veel mogelijkheden. Wij hebben nu een verzoekschrift ingediend tot vernietiging en schorsing van de beslissing dat ik het grondgebied moet verlaten. Wat mij verbaast is het feit dat een instantie of dienst op z'n minst toch een persoon, iets moet hebben opgestart, waar ik geen weet van heb. Wij doen nu de grootst mogelijke moeite om te achterhalen wie dit gedaan heeft, wat en waarom precies. Om dan alles weer proberen recht te trekken. Nu buigen zelfs al enkele experts in vreemdelingenrecht zich hierover en zij zitten ook met de handen in het haar. Wie heeft raad!? Want zelfs als het 'bevel' stopgezet gaat worden, wat zal er met die andere procedures gebeuren die nu lopen nu die andere 'redenen' bevatten? Ondertussen ben ik al te weten gekomen in een antwoord van de Griffie, dat mijn VI-dossier door deze toestanden gewijzigd zal worden en ik sowieso mijn straf volledig zal moeten uitzitten. Via de ambassade van Nederland in Brussel kreeg ik intussen alle mogelijke informatie wat betreft veroordeling in het buitenland. De verschillen daarin tussen België en Nederland. Wat het voor mij nog allemaal moeilijker maakt, mocht het tot een definitieve keuze komen!

Met beleefde groet, Marc van de Sanden

PENITENTIAIR CENTRUM BRUGGE . M.VAN DE SANDEN/3858/ROLNR 27846 .

MANNEN 1 – 38 B . LEGE WEG 200 . 8200BRUGGE (ST.ANDRIES) . BELGIË

Bron: Gezant uit Nederland.