Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen is met 530 gedaald ten opzichte van juni dit jaar. Alhoewel de overbevolking in de instellingen nog altijd groot blijft, lijkt de sterke daling op een trendbreuk te wijzen.

 

In juni zaten er 11.900 gedetineerden in de gevangenis, een record. In de zomermaanden vermindert het aantal gevangenen elk jaar met ongeveer 150, maar voor het eerst in jaren, is er nu dus een grotere daling.

 

Laurent Sempot van het gevangeniswezen ziet twee mogelijke verklaringen voor deze trendbreuk. "Er is de mogelijke impact van de snellere en efficiëntere manier om straffen onder de drie jaar via elektronisch toezicht uit te voeren, wat een impact heeft op het gedrag van de rechters omdat ze weten dat die straffen nu onmiddellijk worden uitgevoerd op een efficiënte manier", zegt Sempot.

"Een tweede mogelijke reden is de verbeterde samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken zodat gedetineerden met een buitenlandse nationaliteit die veroordeeld zijn sneller kunnen worden overgedragen aan de dienst met het oog op verwijdering", besluit Sempot.

De dalende cijfers zijn overigens maar een druppel water op een hete plaat. Er zitten momenteel nog altijd 2.000 gedetineerden te veel in onze gevangenissen. De nieuwe geplande gevangenissen blijven dus broodnodig.