Er zitten 11.769 mensen opgesloten in de Belgische gevangenissen.
De ochtendeditie van De Standaard bericht over dat nieuw record.

Het groeiend aantal personen in voorhechtenis is de hoofdoorzaak van die stijging.

Al sinds 2008 stijgt de gevangenisbevolking: van 9.804 tot 11.769 op 1 april dit jaar. En dat is een absoluut record.

De toename van het aantal gedetineerden speelt zich al decennia af en het aantal plaatsen in de cellen kan die constante groei niet bijbenen. Volgens de laatste gegevens die de FOD Economie van Justitie kreeg, is er in de Belgische gevangenissen een capaciteit van 9.592 plaatsen. Met andere woorden: er is een tekort van meer dan twintig procent.

De groei van de gevangenisbevolking komt door de grote instroom van mensen die in voorhechtenis zitten: zij zijn (nog) niet veroordeeld voor de feiten waarvoor ze zijn opgesloten en blijven in afwachting van een proces of uitspraak in de gevangenis.

Bron: De Standaard