Sedert januari 2005 heeft België een Basiswet op het gevangeniswezen op de rechtspostie van gedetineerden (BS 1 februari 2005).
Maar tot op heden (mei 2014) zijn nog niet alle artikels geïmplementeerd!

Wetten implemeteren en het personeel daarvoor mobiliseren is geen sinecure. Het hangt niet alleen af van hun inhoudelijke kennis (aannameprocedure Selor laat e.e.a. te wensen over red x6) noch van het feit of er voldoende randvoorwaarden aanwezig zijn. De beambten moeten ook de klik willllen maken deze wetgeving uit te willen voeren (en hier ligt nu de verantwoording van de gevangenisdirecties hun personeel op hun plichten te wijzen , want we hebben het hier over wetgeving ! red x6) en de regels correct uit te voeren.

Het niet toepassen van de wet heeft te maken met autonomie, werklast en erkenning van het personeel!.

Bron: Fatik (2014) nr.141 pp 15-24