De jeugdinstellingen liggen te ver van de grootsteden waardoor de band van de jongeren met hun familie wordt doorgeknipt .

Opsluiting van minderjarigen zou uitzondering moeten blijven. In België wordt het steeds meer een gewoonte .
Naast de herhaalde kritiek op de overvolle gevangenissen en de levensomstandigheden in de gesloten asielcentra geeft de Raad van Europa ook het jongeren detentiebeleid in België een veeg uit de pan . Dit is de strekking van een rapport over mensenrechten van medio 2009.
De bouw van nieuwe gesloten centra baart zorgen en zet grote vraagtekens . Eind 2012 moeten in Achene 120 plaatsen beschikbaar zijn en eind 2012 in Everberg ruim 120. Nog extra plaatsen voor jeugddelinquenten worden voorzien in Tongeren (ruim 30) en Saint-Hubert (50)
De minister van Justitie laat weten dat de extra plaatsen een acute nood lenigen .
In 2008 moest Everberg bijna 300 jongeren weigeren(!!) wegens plaatsgebrek .

Door meer plaatsen te creëren lijkt het evident dat meer jongeren worden opgesloten . Dat zou volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties de uitzondering moeten blijven .
Maar volgens de Raad van Europa dreigt het in België steeds meer regel te worden.
Al die centra liggen ook erg ver van de grootsteden , zodat het voor de ouders vaak moeilijk is hun kind te bezoeken . De familiale banden worden daardoor doorgeknipt wat een herstel niet bevordert.

"Uithandengeving" waarbij jongeren vanaf 16 jaar voor een volwassenerechtbank terecht kunnen staan is een punt van kritiek . Als betreffende jongere veroordeeld wordt moet hij naar een gevangenis voor volwassenen .De mensonwaardige omstandigheden in deze gevangenissen (o.a.op vlak van hygiëne) maken het geheel des te verontrustender. Het is zelfs schadelijk voor de jongeren omdat de kans op pesten en geweld er erg groot is. De gevangenis dreigt daardoor voor de jongeren een soort crime-school te worden .

Het motto "Liever extra plaatsen dan dat een magistraat een jongere die een gevaar is voor de maatschappij moet vrijlaten ", is weinig hoopgevend voor de toekomst en wijst op een maatschappij die steeds meer wraaklustig wordt.