STOUTE JONGENS TELLEN MEE

En horen thuis in een kleine klassen! Want de dagen aftellen in een grote, uniforme gevangenis biedt te weinig perspectief. VZW De Huizen ijvert voor kleinschalige detentiehuizen: waarbij problemen beheersbaar blijven en gedetineerden aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Deze detentievorm is een constructief voorstel naar een veiligere samenleving.

Vzw De Huizen zorgt er voor dat er effectief detentiehuizen komen , dat het niet bij woorden blijft.  De vzw streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen die beter verankerd zijn in het maatschappelijk weefsel.

detentiehuizen

 

 WAAR WE NAAR STREVEN

Vzw De Huizen streeft naar een penitentiair systeem dat een persoonlijke aanpak van gedetineerden mogelijk maakt. Dit is nodig om vat te krijgen op de recidivecijfers. De negentiende-eeuwse gevangenissen bieden niet de juiste infrastructuur voor die aanpak.

Het is nodig om beter te differentiëren, zowel op vlak van beveiliging, detentie-invulling als begeleiding. Daarvoor is kleinschalige werking noodzakelijk.  Een betere verankering van het penitentiaire in de burgersamenleving maakt de weg naar de re-integratie korter.

Concreet vraagt vzw De Huizen dat de overheid enkele proefprojecten opzet met detentiehuizen.

EEN VERHAAL VAN, DOOR, VOOR, MET EN OVER MENSEN

Het concept van De Huizen is een verhaal van, door, voor, met en over mensen. Mensen die een tijd van hun leven in detentie moeten doorbrengen, mensen die werken in ons strafuitvoeringssysteem en mensen die beslissingen nemen over strafuitvoering en detentie.

Het gemeenschappelijk doel van al die mensen is een constructief spoor leggen, zodat fouten in de mate van het mogelijke hersteld kunnen worden en gedetineerden na hun detentie een verantwoordelijke maatschappelijke rol kunnen opnemen. Zowel gedetineerden, werknemers in het detentiesysteem, beslissers als de maatschappij worden geacht hier hun wederzijdse verantwoordelijkheid in op te nemen.

KLEINSCHALIGHEID: Stoute jongens, kleine klassen

De dertig tot veertig zeer grote tot grote gevangenissen worden vervangen door honderden kleine detentiehuizen. Zij zijn georganiseerd per streek. Binnen één streek worden alle penitentiaire programma's ontwikkeld (van gesloten tot open, van basisprogramma tot intensieve intramurale begeleiding). Elke gedetineerde krijgt een Individueel Planbegeleider die zijn detentie- en reclasseringsplan opvolgt doorheen alle stadia. Dit vermijdt het stigma van de stereotiepe gevangenis en laat toe flexibeler en soepeler in te spelen op individuele noden. 

DIFFERENTIATIE: De detentie sluit beter aan op het leven van de gedetineerde.

De detentiehuizen verschillen van elkaar op vlak van beveiliging, detentie-invulling en begeleiding. Van bij de veroordeling wordt een oplossingsplan (detentie- en reclasseringsplan) opgemaakt. Dit tekent onder meer een parcours uit, doorheen verschillende types van detentiehuizen. En meteen wordt ook de reclassering voorbereid. Dit stimuleert de ontwikkeling en de verantwoordelijkheid van gedetineerden en samenleving naar zichzelf, elkaar en de slachtoffers.

NABIJHEID: 'Community detentie'

De detentiehuizen sluiten aan op hun buurt. Zij spelen vanuit de herstelgedachte een economische, sociale of culturele rol in hun omgeving. Vanuit de normaliseringsgedachte maken ze gebruik van hulp- en dienstverlening uit de directe omgeving om de individuele plannen uit te voeren. Dit stimuleert de wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van gedetineerden én de samenleving. 'Community detentie', waarbij detentie vervlochten is in het maatschappelijk weefsel, sluit beter aan bij de doelen die de Basiswet aan detentie geeft.