In Belgie zijn geen vereisten gesteld aan gevangenbewaarders . Een summier ingangsexamen is voldoende.


Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze penitentiair beambten zoals ze officieel genoemd worden dan ook vaak tekort schieten in uitoefening van hun functie .
Bij de geringste weerstand die er wordt ondervonden tijdens de uitoefening van hun werk wordt dan ook vaak naar het ultieme dwangmiddel bij uitstek de staking gegrepen .

Respect voor regels en mensen dient van beide kanten te komen en zeker in de opendeursystemen zoals Leuven-Centraal, dient hieraan extra aandacht te worden besteed. Zo worden er sancties opgelegd bij geluidsoverlast. Hierbij doet de directie dan ook een beroep op het sociale gevoel en op de sociale controle , om op deze manier rekening te houden met de medebewoners.
De penitentiair beambten die het beroep hebben gekozen dienen als voorbeeld te staan voor de gedetineerden voor wat betreft sociale reintegratie . Het is dan ook onbegrijpelijk dat diezelfde beambten zelf voor geluidsoverlast zorgen , door geschreeuw indien een gedetineerde bijvoorbeeld bezoek heeft , door ongepast luide conversaties onderling als de deuren zijn gesloten....Het zou dan ook niet bevreemdend klinken als ook voor dit soort overlast sancties zouden bestaan . Gedetineerden zijn immers geen honden/dieren. De wens om op een waardige menselijke wijze behandeld te worden is dan ook alom aanwezig. Respect dient van beide kanten te komen .

Discussies en welles nietes twistgesprekken zijn schering en inslag. Toch zijn het meestal de gedetineerden die aan het kortste eind trekken . machtsmisbruik, zoals dreigementen met een rapport, is dan ook een alledaags toegepaste tactiek. Ook uit zijn/haar rol vallen bij een twist(gesprek) van de beambte komt zeer geregeld voor , door grof taal-enwoordgebruik.

Zeker in een open systeem wordt meer verwacht van een penitentiair beambte dan allen het openen en sluiten van deuren. Een sociaal kontact met gedetineerden zou, zonder persoonlijk te worden , tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. Echter het merendeel van de beambten , die zoals eerder vermeld geen vereisten voor toelating tot de functie nodig hebben  is niet in staat een gesprek te voeren meer dan een "weerpraatje" zonder uit de toon te vallen .