In de Amerikaanse staat Georgia werd afgelopen nacht de doodstraf van Warren Lee Hill doorgevoerd. Of de straf al dan niet mocht plaatsvinden, was lange tijd onderwerp van gerechtelijke controverse: de man zou namelijk een IQ van minder dan 70 punten hebben en dus zwakbegaafd zijn. Wegens "gebrek aan bewijs" werd de straf uiteindelijk toch uitgevoerd.

Om 19.55 uur lokale tijd (00.55 uur onze tijd) werd vannacht de dood van Amerikaans gevangene Warren Lee Hill door dodelijke injectie vastgesteld. De man onderging de doodstraf nadat die door zijn advocaten lange tijd was aangevochten. Dit omdat Lee Hill 'mentaal achtergesteld' zou zijn en het in de Verenigde Staten bij wet verboden is in dat geval de doodstraf uit te voeren. Zowel de lokale gerechtelijke autoriteiten van de staat Georgia als het Amerikaanse Hooggerechtshof beslisten na een lange gerechtelijk procedure echter dat de vermeende intellectuele zwakbegaafdheid van de man niet met 'voldoende hard bewijsmateriaal' gestaafd kon worden.

Warren Lee Hill ontving de doodstraf omdat hij in augustus 1990 Joseph Handspike, een van zijn medegevangenen, de dood in sloeg. Dat terwijl hij op dat moment al een levenslange gevangenisstraf uitzat voor de moord op zijn toenmalige vriendin Myra Wright in 1985.

Zwak begaafd

Volgens Brian Kammer, een van Lee Hills advocaten zou de man uiterst zwak begaafd geweest zijn, en zouden "zijn emotionele en cognitieve functies zich beperkt hebben tot die van een elfjarige jongen". Het Amerikaanse Hooggerechtshof betwistte die stelling echter en besloot uiteindelijk niet van de opgelegde doodstraf af te zien. Dit omdat vermeende zwakbegaafheid niet 'onomstotelijk bewezen kon worden'. Hoewel verschillende testen aantoonden dat het IQ van Lee Hill rond de 70 punten zou liggen, gaven twee andere evaluaties uit het verleden resultaten van in de 90 IQ-punten aan.

Nochthans werd dat argument vorig jaar al van enige nuance voorzien toen Anthony M. Kennedy stelde dat mentale achtergesteldheid eerder een conditie, dan kwestie van een meetbaar getal is. Duizenden mensen, waaronder voormalig president Jimmy Carter, zijn vrouw Rosalyn, de Amerikaanse Organisatie voor de Rechten van de Mens en de Europese Unie, ondertekenden dan ook een petitie om het leven van Hill te sparen. Maar tevergeefs, zo besliste het gerecht.

"Morele blaam"

De advocaten van Hill noemen de executie dan ook 'ongrondwettelijk' en ronduit 'walgelijk': "De illegale terdoodveroordeling van Mr. Hill zal voortleven als een morele blaam op de mensen van deze staat en op
de gerechtshoven die de veroordeling mogelijk maakten." De gerechtelijke instanties counteren die stevige beschuldigingen echter door te stellen dat Hill zich wel degelijk bewust was van zijn criminele daden, en daar dus ook voor gestraft diende te worden. Als bewijsmateriaal voor zijn mentale toerekeningsvatbaarheid halen de autoriteiten aan dat Hill in de Amerikaanse Navy gediend heeft en jarenlang de rol van vaderfiguur voor zijn jongere broers en zussen op zich nam.

Dat de advocaten van Hill het hof nota's van drie dokters bezorgden, waarin die stelden dat hun patient dertien jaar geleden misschien wel mentaal stabiel te noemen was, maar dat hij nu toch eerder als 'mentaal disfunctioneel' te categoriseren was, mocht hierbij niet baten.

De staat Georgia was in 1988 de eerste Amerikaanse staat die de uitvoering van de doodstraf voor mentaal gehandicapten verbood. De kritiek luidt nu dat de staat de standaarden waaraan die mentale zwakbegaafdheid afgetoetst wordt, te strikt volgt.

 

Bron: De Morgen 28/01/15