Eén op de vijf gedetineerden kampt met ernstige psychische problemen , zoals verslaving - of agressiestoornissen. Omdat zij geen hulp krijgen zijn ze opnieuw een gevaar voor de samenleving als ze vrijkomen .

Nochtans is zo'n integraal zorgprogramma herhaaldelijk beloofd door de vorige en door de huidige regering .
In het belang van de gedetineerden in onze vrije samenleving moet de Vlaamse regering hier dringend werk van maken .
Het (totale) gebrek aan geestelijke gezondheidszorg in de gevangenissen is meermaals onderwerp van een hoorzitting in het Vlaams parlement geweest. Volgens de Vlaamse gezondheidsraad kampt 10 tot 20 procent van de ruim 6.000 gedetineerden in Vlaanderen met ernstige psychische problemen , voornamelijk verslavings-of agressieproblemen.

In een aantal situaties zijn deze psychische problemen nauw verweven met het gepleegde misdrijf. Het criminaliteitsprobleem kan enkel in de kern worden aaangepakt als de achterliggende psychische problemen verzorgd en behandeld worden . Dit gebeurt vandaag enkel als de betrokkene vrij komt . En dan nog. Eén op drie hulpvragen van deze justitieclienten kan door gebrek aan mensen en middelen niet beantwoord worden .Het is gewoon een feit dat er in Vlaanderen veel te veel mensen in de gevangenis zitten die daar niet thuishoren. Zij hebben in de eerste plaats psychische zorg nodig . Opsluiting werkt voor hen contraproductief en zorgt voor bijkomend psychisch lijden zoals vervreemding , stress of depressie . Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aandeel zelfmoorden in de gevangenissen opmerkelijk hoger ligt dan in de vrije wereld .

Nochtans keurde de regering in 2002 als de implementatie goed van het Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. h
Het plan is mondjesmaat ingevoerd.

Gedetineerden zijn niet meteen de meest populaire doelgroep . Maar het is niet omdat deze mensen het recht op vrijheid kwijt zijn ,  ze ook het recht op hulp moet worden afgenomen .
Deze gedetineerden helpen is ook in het belang van de samenleving , omdat hulp preventief werkt en ervoor kan zorgen dat ze niet opnieuw criminele feiten plegen eens ze op vrije voeten zijn . Iemand die in de cel zit wegens herhaaldelijk agressief gedrag hervalt terug als hij zonder begeleiding wordt vrijgelaten .

Beloven alleen is niet voldoende.