Corona in de gevangenis

Medio maart 2020 werden extra maatregelen getroffen in navolging van de nationale richtlijnen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Lessen, gespreksgroepen, bezoek, erediensten en uitgangsmodaliteiten werden stopgezet. Wel werd ervoor gezorgd dat wandeling en douche dagelijks bleven. Meerdere diensten aanwezig in de gevangenis zorgden ervoor dat gedetineerde hen via(gratis) telefoonnummers konden bereiken.Een aantal gedetineerde werd (tijdelijk) op verlengd verlof gestuurd om de druk van overbevolking te ontlasten.

In de gevangenis zelf zijn intern grotere “bubbels” gecreëerd, zodat niet alle contacten met medegedetineerde werden verbroken.

Mondkapjes werden beschikbaar gesteld voor personeel en gedetineerde die in één of andere huisdienst werkzaam waren. Opvallend hier is dat gedetineerde (bijna) verplicht werden deze mondkapjes te dragen, terwijl personeel (directie en cipiers) veelal niet voor mond en mens droegen (terwijl zij juist degenen zijn die een virus zoals Covid-19 kunnen binnen brengen!) Vreemd is het dan ook dat eind mei 2020 een stakingsaanvraag werd ingediend, omdat tafel bezoek terug kon worden toegelaten, de veiligheid van cipiers zou in gevaar worden gebracht (terwijl de cipiers verplicht zouden zijn een gecertificeerd masker te dragen).

“Vegen voor eigen deur” of “de hand in eigen boezem steken” zijn waarschijnlijk slogans, die wat gezondheidsveiligheid betreffen, voor personeel van gevangenissen niet van toepassing zijn ??!!

                                                                                                                                                             Bron: X1, 2020 06 02