Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (CBM).

Vlaanderen telt 4 Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (CBM). Zodra een rechtbank of de raadkamer oordeelt dat iemand ontoerekeningsvatbaar is en dus geïnterneerd moet worden, valt die persoon onder de CBM.

 

Dat kan kort of lang duren, want op internering staat geen datum tot frustratie van veel geïnterneerden. In elke CBM oordelen een magistraat, een psychiater en een advocaat over de kansen van de geïnterneerden.

De Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (lees hier ook: vaak een groepje gepensioneerde magistraten die elkaar regelmatig via deze weg nog eens ontmoeten en kunnen bijpraten) die moeten oordelen over de kansen die geïnterneerden krijgen in onze samenleving bestaan alleen bij gratie van goodwill, ze worden voorgezeten door magistraten die niets verdienen (extra op hun overdadige pensioen) om dossiers van de zittingen voor te bereiden en amper €20,= per uur ontvangen voor de zittingen (of wat er voor door gaat) zelf. Internering functioneert dus op basis van het idealisme van bekwame mensen die vaak zelf al lang niet meer werkzaam zijn.

 

Er is sprake van dat in de toekomst de CBM’s zouden opgaan in de Strafuitvoeringsrechtbanken )SURB) met de mogelijkheid een “second opinion” te vragen (en wellicht misschien als belangrijkste reden beter betaalde magistraten??).