Strafinrichting

Tilburgse gevangenis is ‘vuilnisbak voor hopelozen’.

Brussel. Cellen voor 8 personen, cipiers die weigeren urinestralen af te nemen voor drugcontroles en ongewenste overplaatsingen: het beleid van de gevangenis in Tilburg, waar 650 Belgen opgesloten zitten, staat niet op punt. De Nederlandse  cellen zijn in de greep van het Belgische absurdisme, zo besluit de Liga voor Mensenrechten.

Van cellulair kroonjuweel tot humaniserende penitentiaire praktijk.

Zijn 150-jarig bestaan is een goede gelegenheid om Leuven Centraal te lichten uit de algemenere

penitentiaire geschiedenis van dit land. Dit is des te meer terecht omdat deze inrichting niet zo maar kan gelden als een exempel van het geheel. Ze verdient onze belangstelling omdat ze doorheen de tijd, vanaf haar ontstaan tot op vandaag, om allerlei redenen een prominente positie heeft ingenomen in het Belgisch gevangeniswezen.

Beste Lars,

Dromen? Nee dank je.

Een klein beetje geluk, een vleugje hoop, dat beetje ademruimte, daar kom ik al een heel stuk verder mee.

 

En toch,

even wegdromen, even al m’n zorgen vergeten, genieten van het moment waarop ik al m’n beperkingen laat vieren…