Penitentiaire instellingen hebben uit hun aard een besloten karakter en hierdoor ook een hoog black box gehalte. Daarnaast dreigen de individuele rechtsbelangen van veroordeelden steeds te moeten wijken voor inrichtingsbelangen en het primaat rust veiligheid en regelmaat.

Naar aanleiding van onrechtmatige inbreuk door een penitentiaire beambte op een pc van een gedetineerde wordt melding gemaakt aan de commissie van toezicht.

Eind 2009 overlijdt een medegedetineerde onder verdachte omstandigheden.

Vooraf gingen chronische pesterijen van penitentiaire beambten en het niet verlenen van directe hulp door het gevangenispersoneel aan een medemens zijn dan ook in deze zeer opvallende gebeurtenissen.

Maanden tevoren werd er over gesproken en gespeculeerd. De oplossing voor het bevolkingsoverschot in de Belgische gevangenissen. Tijdelijk (voorlopig voor 3 jaar) 500 plaatsen voor Belgische gedetineerden in cellencomplex te Tilburg (ter ontlasting van bevolkingsoverschot of een “gewone” capaciteitsuitbreiding?).

In het Belgische parlement is eind februari 2010 een nota besproken over o.a. nultolerantie voor drugs in de gevangenissen. Daarin wordt aangegeven dat drug tolerantie het gevangenisklimaat ondermijnt. Maar de vraag blijft of de nultolerantie wel volstaat om deze kwelgeest daadkrachtig aan te pakken.

Een mens maanden en jaren opsluiten in een cel van enkele vierkante meters. Hem controleren, afzonderen, vernederen en kapotmaken. De gevangenis is een machine die zich voedt met de levens van mensen. Ze zuigt er alle levenskracht uit en maakt hen fysiek dood of braakt hen mentaal kapotgemaakt weer uit in een maatschappij die gevangenissen nodig heeft om de armen van geest eronder te houden, om de Wet te doen gelden.

 Met de pink aan de sleutelbos
lopen ze achter de tralies en zijn ommuurde cellen


Hier eens een briefje vanuit de gevangenis “De Nieuwe Wandeling “te Gent .

 

 

Eind oktober in de gevangenis Leuven – Centraal, helpen bij schermutselingen tussen cipiers en gedetineerden andere gedetineerden de bewakers.

Op woensdag 18 november werd een gevangene op brutale wijze gewekt uit zijn slaap. Dat gebeurde omstreeks 6 uur in de morgen. Hij ging beneden aan het bureau van de kwartierchef om zijn beklag te doen over de wijze waarop hij gewekt werd. Daarop zakte hij plotseling in elkaar.