Binnendemuren

headermetnaam1

De bezoekfaciliteiten die geboden worden voor kinderen met ouders achter tralies verschilt van instelling tot instelling.

De jeugdinstellingen liggen te ver van de grootsteden waardoor de band van de jongeren met hun familie wordt doorgeknipt .


De Basiswet stelt de effectuering van geformuleerde rechten aangaande het regime afhankelijk van mogelijke veiligheidsrisico's die het met zich mee kan brengen. In de Basiswet wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot plaatsing in een zgn. " individueel bijzonder veiligheidsregime "( art. 116 - 118 van de Basiswet )

Over het algemeen kan gesteld worden dat volhouden "onschuldig " veroordeeld te zijn , automatisch resulteert in een aanzienlijke strafverlenging, bovenop de termijn waarop een gedetineerde in voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) kan worden gesteld

Ook gevangenen hebben recht om bij hun familie te sterven kopt "De Morgen" ( 10/07/2009)
De voorbije twee jaren werden 18 terminale gedetineerden in voorlopige vrijheid gesteld .


Een grote sprong vooruit in de rechten van de gedetineerden kwam er op 1 Februari 2005 met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Basiswet van 12 Januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechten van de gedetineerden , ook wel gekend als de Wet Dupont , naar de persoon die jarenlang ijverde om ze verwezenlijkt te krijgen Na een arrestatie kom je als je wordt aangehouden in een arresthuis terecht . In mijn geval was dat in Gent

Een zwaar gehandicapte , geestesgestoord en paranoia zit in de gevangenis als geinterneerde na een poging tot brandstichting . Hij had de eigen woning in brand trachten te steken , daar er de overtuiging was dat de buren zouden inbreken ...

De internering in Belgie is een strafrechtelijke beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur die door de rechter kan worden uitgesproken onder volgende drievoudige voorwaarde:

"Het hof heeft u veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf "

Handige links

U bevindt zich hier: Start Rechtbank Strafinrichting