Een grote sprong vooruit in de rechten van de gedetineerden kwam er op 1 februari 2005 met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden , ook wel bekend als de Wet Dupont , naar de persoon die jarenlang ijverde om ze verwezenlijkt te krijgen Na een arrestatie kom je als je wordt aangehouden in een arresthuis terecht . In mijn geval was dat in Gent

Een zwaar gehandicapte , geestesgestoord en paranoia zit in de gevangenis als geïnterneerde na een poging tot brandstichting . Hij had de eigen woning in brand trachten te steken , daar er de overtuiging was dat de buren zouden inbreken ...

De internering in Belgie is een strafrechtelijke beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur die door de rechter kan worden uitgesproken onder volgende drievoudige voorwaarde:

Ik ben veroordeelt :"Het hof heeft mij veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf "