Strafinrichting

Forse schadevergoeding voor probleemgedetineerde"Farid de Gek"

De Fransman Farid Bamouhammad, waarschijnlijk de meest problematische gedetineerde in België, heeft een schadevergoeding van 11.000 euro gekregen voor de inhumane behandeling die hij moest ondergaan in de gevangenis van Itter. De correctionele rechtbank van Nijvel heeft de schadevergoeding toegewezen. Volgens de rechtbank zijn twee directieleden en een hoofdbewaarder verantwoordelijk voor de behandeling van Bamouhammad. 'Farid le Fou' werd zelf schuldig bevonden aan het bedreigen en beledigen van gevangenispersoneel.

België gaat zeven gevangenissen bouwen

Terwijl in Nederland tal van gevangenissen worden gesloten, bouwt België de komende jaren nieuwe gevangenissen erbij. Het Belgische kabinet wil nog zeven gevangenissen bouwen. Dat moet 1500 nieuwe plaatsen opleveren. De extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangeniscomplexen wegwerken.Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws maandag.

'Zorg voor zieke gevangenen mensonwaardig'

Gevangenisartsen worden door directies onder druk gezet om gedetineerden plat te spuiten. Voor een degelijke gezondheidszorg is er tijd noch geld. 'Directie en bewakingspersoneel zetten artsen onder druk om gedetineerden dwangmedicatie toe te dienen. De kwaliteit van de arts wordt beoordeeld op de snelheid waarmee hij een probleem oplost door "een spuit" te geven.'

Medische ervaringen in de gevangenis van Brugge

Tijdens mijn overbrenging met de “beestenwagen” van Leuven-centraal naar Brugge had ik een gesprek met een dame die uit Hasselt kwam. Zij wist mij te vertellen dat haar vriendin kortgeleden in Hasselt zelfmoord had gepleegd door ophanging een paar weken voor haar vrijlating. Van een vriend die in Hasselt zit, een nieuwe gevangenis die in 2005 werd in gebruik genomen, vernam ik dat een paar weken later alweer een zelfmoord in Hasselt te noteren viel, deze keer van iemand die nog niet veroordeeld was. Via de media vernamen we dat er in de Belgische gevangenissen zo’n 50 à 60 zelfmoorden per jaar plaatsvinden, hetgeen neerkomt op één zelfmoord per week. Zoiets zegt uiteraard veel over de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen.

Misdrijven achter de tralies

In de Leuvense Hulpgevangenis worden dagelijks 2 tuchtrapporten opgesteld voor gedetineerden die zich intern misdragen. Het gaat vooral over geweld en verboden gsm- en drugsgebruik en –bezit.

Verslag van een gedetineerde in België

Vragen over de strafuitvoering in België zijn er meer dan genoeg, doch ik had bij deze graag willen beperken (voorlopig) tot de zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), de uitgaansvergunning (uv), het penitentiair verlof (pv) en de onduidelijkheid die hierover ontstaat door interviews die de minister van justitie geeft, en de mededelingen die ze in dit verband deer op meerdere studie;- en informatiedagen.