Terwijl in Nederland tal van gevangenissen worden gesloten, bouwt België de komende jaren nieuwe gevangenissen erbij. Het Belgische kabinet wil nog zeven gevangenissen bouwen. Dat moet 1500 nieuwe plaatsen opleveren. De extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangeniscomplexen wegwerken.Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws maandag.

Lees meer: België gaat zeven gevangenissen bouwen

Gevangenisartsen worden door directies onder druk gezet om gedetineerden plat te spuiten. Voor een degelijke gezondheidszorg is er tijd noch geld. 'Directie en bewakingspersoneel zetten artsen onder druk om gedetineerden dwangmedicatie toe te dienen. De kwaliteit van de arts wordt beoordeeld op de snelheid waarmee hij een probleem oplost door "een spuit" te geven.'

Lees meer: 'Zorg voor zieke gevangenen mensonwaardig'

Tijdens mijn overbrenging met de “beestenwagen” van Leuven-centraal naar Brugge had ik een gesprek met een dame die uit Hasselt kwam. Zij wist mij te vertellen dat haar vriendin kortgeleden in Hasselt zelfmoord had gepleegd door ophanging een paar weken voor haar vrijlating. Van een vriend die in Hasselt zit, een nieuwe gevangenis die in 2005 werd in gebruik genomen, vernam ik dat een paar weken later alweer een zelfmoord in Hasselt te noteren viel, deze keer van iemand die nog niet veroordeeld was. Via de media vernamen we dat er in de Belgische gevangenissen zo’n 50 à 60 zelfmoorden per jaar plaatsvinden, hetgeen neerkomt op één zelfmoord per week. Zoiets zegt uiteraard veel over de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen.

Lees meer: Medische ervaringen in de gevangenis van Brugge

In de Leuvense Hulpgevangenis worden dagelijks 2 tuchtrapporten opgesteld voor gedetineerden die zich intern misdragen. Het gaat vooral over geweld en verboden gsm- en drugsgebruik en –bezit.

Lees meer: Misdrijven achter de tralies

Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen is met 530 gedaald ten opzichte van juni dit jaar. Alhoewel de overbevolking in de instellingen nog altijd groot blijft, lijkt de sterke daling op een trendbreuk te wijzen.

Lees meer: Overbevolking van gevangenissen neemt licht af

Slechts 19 procent van de tuchtrapporten die in de Leuvense hulpgevangenis worden opgesteld, leidt tot een tuchtprocedure. Dat blijkt uit de scriptie van de Leuvense studente rechtspraktijk Lore Neijens. Het gaat om het eerste onderzoek sinds 2011, toen er een duidelijk kader kwam voor de rechten en plichten van gedetineerden.

Lees meer: Slechts 19 procent inbreuken in Leuven Hulp leidt tot tuchtprocedure

Vragen over de strafuitvoering in België zijn er meer dan genoeg, doch ik had bij deze graag willen beperken (voorlopig) tot de zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), de uitgaansvergunning (uv), het penitentiair verlof (pv) en de onduidelijkheid die hierover ontstaat door interviews die de minister van justitie geeft, en de mededelingen die ze in dit verband deer op meerdere studie;- en informatiedagen.

Lees meer: Verslag van een gedetineerde in België

 

Marc Dutroux weigert zijn haar nog te laten knippen: vijftien euro voor de gevangeniskapper vindt hij te veel. Maar geld verdienen achter de tralies kan voor de meeste gevangenen, al was het maar om het op precies dezelfde plek weer uit te geven aan snoep, sigaretten of dvd's. ‘Op dit moment is de serie “Clan” nogal in trek.'

Gemiddeld tussen de honderd en tweehonderd euro per maand, en tijdens een uitzonderlijke topmaand maximaal vierhonderd euro. Van werken in de gevangenis wordt een mens niet rijk, al zijn de mogelijkheden om er geld te spenderen bijna even talrijk als in de buitenwereld.

Lees meer: Winkelen in de gevangenis

Ik zit in het Penitentiair Centrum Brugge (België), bijgenaamd de 'vergeetput van Vlaanderen'. Hier gebeurt er weinig tot niets! De diensten waar je toch enige houvast van verwacht, zijn te laks en je merkt steeds een vijandige sfeer. Zelfs met documenten en officiële stukken ben je nog een leugenaar, de 'fantast' die hen iets wijs wil maken. Je moet 3 tot 4 weken wachten op een reactie op je ingediende rapportbriefje. Bij dringende zaken, wanneer je onmiddellijke actie verwacht, krijg je het antwoord: Oh, geen rapportbriefje gekregen. Of: niets gezien. Mails en faxen van de advocaat aan het adres van de directie blijven onbeantwoord. Men kan dus het beste proberen zelf alles te regelen en gepaste oplossingen te zoeken. Vandaar ook dit schrijven, deze oproep.

Lees meer: Weg uit België

 

Gedetineerden die in de 150 jaar oude gevangenis van Leuven Centraal zitten, zijn veel meer tevreden dan hun ‘collega's' in de 21ste-eeuwse inrichtingen van Hasselt en Ittre.

 

Lees meer: Gevangenen kiezen los regime boven comfort