Binnendemuren

headermetnaam1

Er zitten 11.769 mensen opgesloten in de Belgische gevangenissen.
De ochtendeditie van De Standaard bericht over dat nieuw record.

Het groeiend aantal personen in voorhechtenis is de hoofdoorzaak van die stijging.

De Fransman Farid Bamouhammad, waarschijnlijk de meest problematische gedetineerde in België, heeft een schadevergoeding van 11.000 euro gekregen voor de inhumane behandeling die hij moest ondergaan in de gevangenis van Itter. De correctionele rechtbank van Nijvel heeft de schadevergoeding toegewezen. Volgens de rechtbank zijn twee directieleden en een hoofdbewaarder verantwoordelijk voor de behandeling van Bamouhammad. 'Farid le Fou' werd zelf schuldig bevonden aan het bedreigen en beledigen van gevangenispersoneel.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft ons land gisteren nog maar eens veroordeeld voor het niet waardig behandelen van geïnterneerden. De Belgische Staat kreeg een recordboete opgelegd van 122.500 euro.

Terwijl in Nederland tal van gevangenissen worden gesloten, bouwt België de komende jaren nieuwe gevangenissen erbij. Het Belgische kabinet wil nog zeven gevangenissen bouwen. Dat moet 1500 nieuwe plaatsen opleveren. De extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangeniscomplexen wegwerken.Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws maandag.

Gevangenisartsen worden door directies onder druk gezet om gedetineerden plat te spuiten. Voor een degelijke gezondheidszorg is er tijd noch geld. 'Directie en bewakingspersoneel zetten artsen onder druk om gedetineerden dwangmedicatie toe te dienen. De kwaliteit van de arts wordt beoordeeld op de snelheid waarmee hij een probleem oplost door "een spuit" te geven.'

Tijdens mijn overbrenging met de “beestenwagen” van Leuven-centraal naar Brugge had ik een gesprek met een dame die uit Hasselt kwam. Zij wist mij te vertellen dat haar vriendin kortgeleden in Hasselt zelfmoord had gepleegd door ophanging een paar weken voor haar vrijlating. Van een vriend die in Hasselt zit, een nieuwe gevangenis die in 2005 werd in gebruik genomen, vernam ik dat een paar weken later alweer een zelfmoord in Hasselt te noteren viel, deze keer van iemand die nog niet veroordeeld was. Via de media vernamen we dat er in de Belgische gevangenissen zo’n 50 à 60 zelfmoorden per jaar plaatsvinden, hetgeen neerkomt op één zelfmoord per week. Zoiets zegt uiteraard veel over de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen.

In de Leuvense Hulpgevangenis worden dagelijks 2 tuchtrapporten opgesteld voor gedetineerden die zich intern misdragen. Het gaat vooral over geweld en verboden gsm- en drugsgebruik en –bezit.

Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen is met 530 gedaald ten opzichte van juni dit jaar. Alhoewel de overbevolking in de instellingen nog altijd groot blijft, lijkt de sterke daling op een trendbreuk te wijzen.

Slechts 19 procent van de tuchtrapporten die in de Leuvense hulpgevangenis worden opgesteld, leidt tot een tuchtprocedure. Dat blijkt uit de scriptie van de Leuvense studente rechtspraktijk Lore Neijens. Het gaat om het eerste onderzoek sinds 2011, toen er een duidelijk kader kwam voor de rechten en plichten van gedetineerden.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Rechtbank Strafinrichting