Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat in Vottem een aparte vleugel voor criminele illegalen oprichten. Die veroorzaken namelijk nogal wat problemen met de andere bewoners van het Luikse gesloten asielcentrum.

Lees meer: De Block zet criminelen apart in asielcentrum

DE PIJN VAN HIER

Wéér zit ik hier weg te kwijnen,

Op een cel van angst en pijnen.

Gevuld van verdriet en medicijnen.

Elke dag zak ik verder weg hier,

nooit mijn celdeur op een kleine kier.

Alleen de tralies en cipiers,

deze houden mij nog steeds hier.

's Nachts de lampen op mij schijnen,

van "is die nog steeds hier"

Was ik maar ver weg van hier,

zonder pijn of cipier.

 

Tevens wil deze gedetineerde de aandacht vestigen op een facebook pagina waar familie en vrienden kunnen schrijven en lezen.

Facebook.com/ Spnajaard Peter.

 

LIÈGE - Een geïnterneerde in de instelling van Paifve is gestorven in de isoleercel. Allicht door onderkoeling.

Lees meer: Geïnterneerde sterft in isoleercel

 

BRUSSEL - Drie directeurs en drie cipiers van de gevangenis van Ittre moeten voor de rechtbank verschijnen omdat ze de beruchte gedetineerde ‘Farid le Fou' geboeid in de isoleercel stopten.

Lees meer: Cipiers van ‘Farid le Fou' voor de rechter

BRUSSEL - Cipiers zullen geen voorafgaande toestemming meer moeten vragen aan hun directeur om een gevangene naakt te fouilleren.

 

Lees meer: Gevangenen naakt fouilleren wordt makkelijker

DRIE GEÏNTERNEERDEN GETUIGEN.
Van de 4000 Belgische geïnterneerden zitten er 1150 in de cel. Geestesziek, maar zonder behandeling. Deze week nog veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land 3 keer  omdat er in de gevangenissen geen therapie voorhanden is. Drie getuigenissen uit de vergeetput. ‘Ik heb een fles Dreft leeggedronken, in de hoop met te vergiftigen’.

Lees meer: Behandeld? Mishandeld!

Uitbating van nieuwe instellingen nog altijd niet geregeld.

 

Ons land telt ruim 4000 geïnterneerden, van wie er bijna 1200 in de gewone gevangenissen zitten. De nieuwe gespecialiseerde instellingen die gepland zijn, volstaan niet om hen allemaal op te vangen.

Lees meer: Geplande gespecialiseerde opvang volstaat niet.

BRUSSEL - Mensen die misdrijven plegen maar ontoerekeningsvatbaar zijn, belanden in een op de vier gevallen in een gewone cel. Interneringskamers zouden daar verandering in kunnen brengen.

Lees meer: Hoe kan schizofrenie verbeteren in de cel?

LUK ALLO / ANNEMIE TURTELBOOM in de gevangenis

“Allee. Kom, Stop nu efkes, Luk. Time-out. ”Minister van Justitie Annemie Turtelboom vormt met haar 2 handen een letter T, het universeel symbool voor ‘klep toe’, en hapt efker naar lucht. Alloo had haar het vuur na aan de schenen gelegd met een spervuur van vragen – genre: ‘Waarom gaat het toch zo traag?’ – vervolgens aangepord tot visie, lef en actie – ‘U bent toch de minister?’ – en ten slotte een zot idee aan de hand gedaan: ‘Laat Jan de Nul een eiland voor de kust van Blankenberge opspuiten. En bouw dáár een visionaire gevangenis.’ Dat is ook het onderwerp dat op tafel ligt: het Belgische gevangenisbeleid. De aanleiding voor het dubbelgesprek: Alloo’s uitstekende documentairereeks “Alloo in de gevangenis’.

Lees meer: Schurk en Staat

De Europese Commissie voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke Behandeling tikt ons land op de vingers omdat de gevangenissen overvol zitten en een gebrek aan comfort hebben.

Lees meer: Toestand in Belgische gevangenissen mensonterend