Binnendemuren

headermetnaam1

Vragen over de strafuitvoering in België zijn er meer dan genoeg, doch ik had bij deze graag willen beperken (voorlopig) tot de zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), de uitgaansvergunning (uv), het penitentiair verlof (pv) en de onduidelijkheid die hierover ontstaat door interviews die de minister van justitie geeft, en de mededelingen die ze in dit verband deer op meerdere studie;- en informatiedagen.

 

Marc Dutroux weigert zijn haar nog te laten knippen: vijftien euro voor de gevangeniskapper vindt hij te veel. Maar geld verdienen achter de tralies kan voor de meeste gevangenen, al was het maar om het op precies dezelfde plek weer uit te geven aan snoep, sigaretten of dvd's. ‘Op dit moment is de serie “Clan” nogal in trek.'

Gemiddeld tussen de honderd en tweehonderd euro per maand, en tijdens een uitzonderlijke topmaand maximaal vierhonderd euro. Van werken in de gevangenis wordt een mens niet rijk, al zijn de mogelijkheden om er geld te spenderen bijna even talrijk als in de buitenwereld.

Ik zit in het Penitentiair Centrum Brugge (België), bijgenaamd de 'vergeetput van Vlaanderen'. Hier gebeurt er weinig tot niets! De diensten waar je toch enige houvast van verwacht, zijn te laks en je merkt steeds een vijandige sfeer. Zelfs met documenten en officiële stukken ben je nog een leugenaar, de 'fantast' die hen iets wijs wil maken. Je moet 3 tot 4 weken wachten op een reactie op je ingediende rapportbriefje. Bij dringende zaken, wanneer je onmiddellijke actie verwacht, krijg je het antwoord: Oh, geen rapportbriefje gekregen. Of: niets gezien. Mails en faxen van de advocaat aan het adres van de directie blijven onbeantwoord. Men kan dus het beste proberen zelf alles te regelen en gepaste oplossingen te zoeken. Vandaar ook dit schrijven, deze oproep.

 

Gedetineerden die in de 150 jaar oude gevangenis van Leuven Centraal zitten, zijn veel meer tevreden dan hun ‘collega's' in de 21ste-eeuwse inrichtingen van Hasselt en Ittre.

 

  

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat in Vottem een aparte vleugel voor criminele illegalen oprichten. Die veroorzaken namelijk nogal wat problemen met de andere bewoners van het Luikse gesloten asielcentrum.

DE PIJN VAN HIER

Wéér zit ik hier weg te kwijnen,

Op een cel van angst en pijnen.

Gevuld van verdriet en medicijnen.

Elke dag zak ik verder weg hier,

nooit mijn celdeur op een kleine kier.

Alleen de tralies en cipiers,

deze houden mij nog steeds hier.

's Nachts de lampen op mij schijnen,

van "is die nog steeds hier"

Was ik maar ver weg van hier,

zonder pijn of cipier.

 

Tevens wil deze gedetineerde de aandacht vestigen op een facebook pagina waar familie en vrienden kunnen schrijven en lezen.

Facebook.com/ Spnajaard Peter.

 

LIÈGE - Een geïnterneerde in de instelling van Paifve is gestorven in de isoleercel. Allicht door onderkoeling.

 

BRUSSEL - Drie directeurs en drie cipiers van de gevangenis van Ittre moeten voor de rechtbank verschijnen omdat ze de beruchte gedetineerde ‘Farid le Fou' geboeid in de isoleercel stopten.

BRUSSEL - Cipiers zullen geen voorafgaande toestemming meer moeten vragen aan hun directeur om een gevangene naakt te fouilleren.

 

Handige links

U bevindt zich hier: Start Rechtbank Strafinrichting