Strafinrichting

Punk Binnen de muren

De CD van '107' genaamd "parole denied" is er eindelijk! 107 is opgericht in oktober 2010 in de gevangenis van Leuven-Centraal als een manier om plezier en vrijheid te ervaren door muziek. De naam one-o-seven staat voor de 107 jaar hoofdstraf die de bandleden bij elkaar verzameld hebben. Het leek ons gepast om voor een nummer te kiezen omdat we ons niet meer dan een nummer voelen.

Gevangenen zwaar onder de medicatie( PRESS)

Eén op de vijf gevangenen krijgt antipsychotica. Dat is veertien keer zo veel als bij de modale burger. "We schrijven te veel medicatie voor aan de gevangenen", zegt Sven Todts, dienstdoend directeur Gezondheidszorg binnen de Federale Overheidsdienst Justitie in de Coreliokranten.

Gepeste cipier uitgekleed en met ketchup besmeurd

In de gevangenis van Berkendael in Vorst is een vrouwelijke cipier (26) het slachtoffer geworden van zware pesterijen. Collega-cipiers hebben de vrouw zondagavond de kleren van het lijf gerukt totdat ze in haar ondergoed stond. Daarna werd ze besmeurd met ketchup en mayonaise. Allemaal tot groot jolijt van de pesters, onder wie ook haar directe baas. De

politie onderzoekt de zaak.

Implementatie basiswet

Uit onderzoek naar de implementatie van de basiswet (2012) kan geconcludeerd worden dat de implementatie van de basiswet zowel positieve als negatieve mutaties met zich meebrengt. De regelgevingen rond de voorwerpen op cel en het binnen- en buiten geven van voorwerpen in Leuven-Centraal impliceren eerder de beperkingen dan verruimingen voor gedetineerden. Uiteraard brengt de implementatie ook een aantal positieve aspecten met zich mee voor gedetineerden. Wat de nieuwe regelgeving rond de tuchtprocedure betreft, kan er worden gesteld dat de straffen in de Centrale Gevangenis van Leuven milder zijn geworden. Ook impliceert het wettelijke kader rond de tucht sinds september 2011 meer duidelijkheid en een betere consensus tussen de directie.

Strafuitvoering is mijnenveld

 

Dat Fouad Belkacem opgesloten moet blijven, kan minister van Justitie Turtelboom perfect verantwoorden. Maar of haar uitzonderingspolitiek het vertrouwen in de rechtsstaat bevordert is de vraag. De rechterzijde zit op vinkenslag om dit electoraal uit te buiten, zeker in Antwerpen.