De advocaat die na een triomf in de rechtzaal, waar zijn cliënten hem hebben omarmd en gekust alsof ze elkaar al voordien jaren intensief kenden, handtekeningen met 'plezier' uitdeelt en interviews geeft voor radio en televisie en zich op dat moment niet bekommerd om de slachtoffers van het proces, met wie hij even te voren nog een potje stond te janken.

Lees meer: Advocaat of lijkenpikker

Nabestaanden en andere belanghebbenden kunnen indien ze burgerlijke partij waren tijdens het proces schadevergoeding vragen.

Lees meer: Schadevergoeding

Je wapen grijpen, de trekker overhalen en op iemand schieten; het is niet altijd een misdaad. Wettige verdediging of noodweer worden door de wet aanvaard.

Lees meer: Wettige verdediging

Na de veroordeling bestaat de mogelijkheid (15 dagen) om cassatieberoep aan te tekenen. Hof van Cassatie (HvC) is het hoogste rechtscollege in Belgïe.

Lees meer: Cassatie

 

De rol van de openbare aanklagers, procureur, mag niet worden vergeten. Advocaten van algemeen belang, het Openbaar Ministerie, echter met een groot verschil: de leden van het Openbaar Ministerie genieten veel minder autonomie dan de leden van de advocatuur.

Lees meer: Procureur

Subcategorieën

Testmail rubriek rechtbank