In tijden van grote commotie over justitie steken oude ideeen weer de kop op . Ontsnappingen met de helikopter of met een ladder over de muur dragen ertoe bij dat eerder geuite ideeen weer naar boven komen ....

Eén van de zaken waarover de politiek dan praat is de privatisering van de gevangenissen . Voor sommige bedrijven klonk dit als muziek in de oren . In Engeland worden gevangenissen volledig beheerd en ook in Nederland heeft de privatisering zich via out - sourcing in de gevangenissen genesteld .
Een lastenboek wordt opgesteld door de overheid dat minutieus gevolgd moet worden . Geweld is een voorrecht van de overheid . Bij grote problemen wordt de politie erbij gehaald , ook in de privé - gevangenis .
De Liga voor de Rechten van de Mens zei dat een commerciele logica niet is te verzoenen met het beheer van een penitentiaire inrichting . Het is de taak van de overheid straffen op te leggen en het is ook de taak van de overheid deze straffen uit te ( laten ) voeren .
Vakbonden zijn natuurlijk tegen deze ideeen van privatisering , de verwijzing naar buitenlandse gevangenissen waar gedetineerden dwangarbeid moeten verrichten om de gevangenis winstgevend te maken is m.i. een zwak motief . Winst maken door gevangenissen is een bijzonder slecht idee . Gevangenissen werken met unieke consumenten : mensen die niet hebben te kiezen ; hotelgasten tegen wil en dank . Het is een publiek waarvoor  geen reclame - of marketingkosten moeten worden gedaan , wat op een winst - en verliesrekening al een flinke slok op een borrel scheelt .

In de USA vliegt iedereen na 9/11 de bak in die er enigszins verdacht uitziet . En nog maar niet te spreken over de mensen die niets met Osama Bin Laden hebben en enkel naar USA gaan om een beter leven op te bouwen . Naar schatting zitten er ca. 200.000 buitenlandse illegale asielzoekers in de Amerikaanse gevangenissen . De gevangenissen worden bewaakt door beursgenoteerde privé bedrijven , die over de rug van de gevangenen winst maken . De bedrijven krijgen van de overheid een vaste vergoeding per gedetineerde . En omdat de gevangenissen op full capicity draaien ( of net iets meer ) zijn de inkomsten gewaarborgd . Efficientie bepaalt de winstmarge . Besparen op personeel ( minder wandelingen en minder bezoekuren ) , automatiseren door gebruik van camera´s en detectoren . Kosten worden ook bespaard op voeding ( één aardappel per dag , per man minder levert een winst van vele tonnen aardappelen !) De finaNciele rapporten van de gevangenisbedrijven werken met operationele marges tot bijna 30 %

Voor gedetineerden is het niet wenselijk , zeker niet in open en half-open gevangenissen dat privatisering zijn intrede zou doen in Belgische gevangenissen .