Assisen

In januari 2009 haalt Richard Taxquet zijn gelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een veroordeling door het Luikse hof van assisen voor zijn aandeel in de moord op André Cools (PS) was  niet gemotiveerd. Een nieuwe wet, van december 2010, verplicht voortaan zo’n motivering voor assisenjury’s. De wet breidt ook de lijst uit van (zware) misdaden die de correctionele rechtbank beoordelen.

Juridische bijstand

Vanaf 1 januari 2012 kan een verdachte nog voor het eerste politieverhoor overleg plegen met een advocaat. Tijdens dat verhoor is bijstand door die advocaat mogelijk. In juli keurde het parlement daartoe de Salduzwet goed. Ze biedt een antwoord op het Europese arrest-Salduz van 2008.

 

Geweldslachtoffers

In de nasleep van de moorddadige raid van Hans  van Themsche, in mei 2006 in Antwerpen, is de financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden uitgebreid (bijvoorbeeld ook naar wie illegaal in ons land verblijft) en verbeterd (bijvoorbeeld voor ouders van minderjarige slachtoffers).

 

Strafuitvoering

In december 2008 werd het masterplan ‘gevangenissen’ goedgekeurd. Tegen 2016 moeten er 2500 cellen meer zijn, en aparte instellingen voor geïnterneerden in Gent, Antwerpen en Achêne. In Gent is de bouw van zo’n forensisch psychiatrisch centrum gestart. Voor de bouw van nieuwe gevangenissen in Beveren, Dendermonde en March-en-Famenne zijn privaal-publieke samenwerkingscontracten gesloten. Intussen zitten in het Nederlandse Tilburg. 500 gedetineerden hun Belgische straf uit. Voor het elektronische toezicht is er nog maar eens een nieuw scenario om het streefcijfer (1500 mensen met een enkelband) te halen. Voor straffen van minder dan 8 maanden zou vanaf 1 januari 2012 worden overgeschakeld naar thuisdetentie.

 

Opsporing

Bij het opsporen van zware criminaliteit met bijzondere methoden en nieuwe technologieën is de bescherming van getuigen en informanten een heikele kwestie. Die is opgelost.

 

Beslag

Tot nu toe moesten de griffies papieren beslagberichten verwerken en klasseren in ‘beslagtrommels’. Die berichten komen door de informatisering voortaan in een nationaal register terecht.

 

Informatisering

Om de administratieve rompslomp bij justitie te verminderen is informatisering van berichtenstromen en werkprocessen de sleutel. Het voorstel is niet besproken.

 

Internering

Op 1 januari 2012 treedt een 5 jaar oude wet over de internering van veroordeelden met een geestesstoornis in werking. Extra regelingen dringen zich op, bijvoorbeeld over een zorgaanbod op maat, het psychiatrische deskundigenonderzoek, de rechtszekerheid van geïnterneerden en de strafuitvoering. Het voorstel is nog niet besproken.

 

DNA-data

Europese regelgeving vereist dat de resultaten van DNA-onderzoek bij veroordeelden en verdachten in speciale databanken bijgehouden worden. Ze wordt in Belgische wetgeving omgezet.                  

                                                                                          Bron:KNACK EXTRA

                                                                                                    Nov. 2011