Belgie zal vanaf 2010 veroordeelde gevangenen uit andere lidstaten van de Europese Unie makkelijker kunnen overbrengen naar een cel in eigen land om hun straf uit te zitten . Dat is het gevolg van een overeenkomst die de ministers van Justitie van de Unie van Brussel bereikten .


De 27 ministers raakten het eens over de wederzijdse erkenning en uitvoering van gevangenisstraffen . De regeling maakt het mogelijk om verooordeelden over te brengen naar hun land van herkomst om hun straf uit te zitten . Indien de dader zich in zijn thuisland bevindt , kan de veroordeling overgemaakt worden aan het land in kwestie om de straf uit te voeren .

In tegenstelling tot de huidige regeling in het kader van de Raad van Europa is het niet langer nodig dat het land van herkomst én de gedetineerde hun voorafgaande toestemming geven . Voorwaarde is wel dat de veroordeelde in zijn of haar land van herkomst woonachtig is en er familiale of sociale banden onderhoudt . De Unie meent immers dat de uitvoering van een gevangenisstraf in het land van herkomst de herintegratie van de gedetineerde in de samenleving bevordert .

Er bevinden zich momenteel zo'n 900 onderdanen van andere EU - lidstaten in de Belgische gevangenissen . Fransen en Nederlanders voeren de rangschikking aan . De meerderheid zit nog in voorlopige hechtenis , maar bijna de helft van de EU - burgers zijn veroordeeld en zouden theoretisch in aanmerking komen voor de nieuwe regeling . Wel moet steeds geevalueerd worden of de overbrenging de herintegratie zal bevorderen . De evaluatie kan steeds worden gevraagd bij de afdeling Wetgeving Fundamentele Rechten van Ministerie van Justitie van Brussel .

Het kaderbesluit zal in de loop van 2010 van kracht worden . Voor Polen , dat als enige lidstaat de regeling maandenlang blokkeerde , is een overgangsperiode tot 2015 voorzien . Dat moet de Polen voldoende tijd geven om de capaciteit van hun gevangenissen aan te passen .