Ruim 100 miljoen euro per jaar spenderen de parketten aan tolken, deurwaarders, telefoontaps,…. Toch weten ze amper wat ze uitgeven. ‘Iedereen doet eigenlijk zijn zin’, stelt de Commissie voor Modernisering van de Rechtelijke Orde vast.

Geen enkel parketweet hoe hoog de gezamenlijke factuur van Justitie oploopt, negen van de tien weten niet dat het budget is opgesoupeerd en een absolute minderheid houdt bij welke betalingen hun griffie of overkoepelende FOD (federale overheidsdienst) Justitie voor hun uitvoert. ‘De parketten hebben geen enkele structuur om de kosten bij te houden’ concludeert Jean-Paul Janssens, ondervoorzitter van de Commissie voor Modernisering van de Rechterlijke Orde (CMRO). ‘Iedereen doet zij n zin’.

Vorig jaar stuurde de CMRO naar alle parketten en griffies een vragenlijst over de gerechtskosten. Dat zijn de uitgaven voor telefoontaps, expertenverslagen (bijvoorbeeld bij een band of een medische analyse), deurwaarderskosten, tolken… In een zestigtal vragen ging de enquête in op werkmethodes, communicatie en informatieprogramma’s.

Uit die rondvraag blijkt dat een kwart van de parketten de factuur voor de gerechtskosten niet controleert: zij sturen ze rechtstreeks door naar de griffie of de FOD. Nochtans is het de magistraat die de kosten maakt. ‘Het probleem is dat er geen kwaliteitscontrole van dat werk bestaat’, zegt Janssens. ‘Stel dat ik een magistraat ben die vordert in een zaak rond brandstichting. Daarvoor heb ik een beroep gedaan op de expertise van een branddeskundige. Hij stuurt me zijn verslag, ik volg zijn conclusies of niet en daar houdt mijn taak op. Het “ticketje” stuur ik door naar mijn collega die de betalingen doet, maar nooit een blik heeft geworpen op wat precies achter dat bedrag zit’.

‘Zelden komt het betalingsbewijs terecht in het parketdossier. Als de FOD Justitie dan niet akkoord gaat met de uitgaven, weet de magistraat dat niet. Wanneer een advocaat tijdens een rechtszaak een bepaald rapport betwist en de rechter stelt vast dat het niet betaald is, dan is dat uiterst vervelend’, aldus Janssens.

Doordat driekwart van de griffiers en een derde van de parketten geen aparte map ‘gerechtskosten’ aan het dossier toevoegen, is het voor een rechter bovendien moeilijk om in te schatten hoeveel de gerechtskosten precies bedragen bij een veroordeling.

‘Alles komt neer op persoonlijke contacten’, zegt Janssens. ‘Als de mensen met elkaar overweg kunnen, dan is er communicatie over de kosten. Maar als één van hen afwezig is, promotie maakt of op pensioen vertrekt, komen we in de problemen’.

Dagprestatiefiches

De minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), laat weten dat er een nieuwe rondzendbrief over de gerechtskosten zit aan te komen.

‘Daarin zal uitdrukkelijk worden gevraagd om zo veel mogelijk briefwisseling elektronisch te laten verlopen’, zegt haar woordvoerster. ‘Deskundigen zullen ook maar één verslag en één memorie kunnen indienen om dubbels te vermijden’.

Daarnaast loopt er in Brussel en Leuven een proefproject voor vertalers en tolken met ‘dagprestatiefiches’. ‘Elke dag houden ze bij wat ze hebben uitgevoerd, zodat we dat kunnen controleren’.

‘Vroeger verliep dat allemaal veel warriger. Na evaluatie van het project zullen we bekijken of we het kunnen uitbreiden. We zijn ook bezig met een geautomatiseerde vertalingsdienst, zodat niet elk arrondissement op zoek moet naar tolken’.

BRON: DS 10-4-2012.