Brussel | Het kernkabinet heeft het hervormingsplan van minister Annemie Turtelboom (Open VDL) goedgekeurd. Daarin staat dat de 27 huidige gerechtelijke arrondissementen worden teruggebracht naar 12 (DS 17 april). Die vallen grotendeels samen met de provinciegrenzen, aangevuld met Brussel en het Duitstalige Eupen.

Elk van die arrondissementen krijgt één procureur, behalve in Henegouwen. Om te voorkomen dat het ‘ressort’ (het grondgebied) van het hof van beroep samenvalt met het gerechtelijk arrondissement, komt er procureur in Charleroi en één in Bergen.

‘Een belangrijke psychologische stap’, noemt minister Turtelboom het. ‘Na jaren discussiëren wordt er eindelijk voortgemaakt met de hervorming. Dit akkoord van het kernkabinet is van cruciaal belang’.

De komende weken en maanden gaat de minister langs bij de huidige zetels en parketten om haar plannen uit de doeken te doen. Voor de totstandkoming ervan heeft ze ook intensief overleg gepleegd met de magistratuur.

Op de vraag of de bestaande 27 procureurs en rechtbankvoorzitters zomaar zullen dulden dat er per provincie een korpschef boven hen komt te staan, antwoordt de minister duidelijk: ‘Er is geen andere optie. De onafhankelijkheid van de magistraten staat buiten kijf, maar dit is het moment van de waarheid’.

‘Nu komt misschien het moeilijkste werk: de beheersovereenkomsten met de korpschefs in de arrondissementen afsluiten. Daarvoor was het wel noodzakelijk om die geografische afbakening rond te krijgen. Anders bleef het te onduidelijk over welk gebied de debatten precies gaan’.

De magistraten zullen via die beheersovereenkomsten doelstellingen opgelegd krijgen. Daaraan worden de budgetten gekoppeld. ‘Geleidelijk aan zullen ze meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgen’, aldus Turtelboom, die van de hervorming een prioriteit heeft gemaakt.

‘Ik ben nu 4 manden minister en kan beginnen met de opmaak van de wetten voor de hervorming. Maar dit wordt een werk van jaren’.

BRON: DS 18-4-2012