Gedetineerden uit de 26 andere lidstaten van de EU zullen straks soepel en snel kunnen worden overgebracht naar hun land van herkomst, om daar hun straf verder uit te zitten.

Het wetsontwerp daarvoor is gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het biedt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VDL) een nieuw instrument om de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen. Bij de behandeling in de Kamer vorig jaar werd een stand van zaken opgemaakt. Op dat ogenblik kwamen 415 gevangenen in aanmerking om teruggestuurd te worden.

Bij onze ambassades waren op hetzelfde ogenblik 321 gevallen bekend van Belgen die elderfs in de Europese Unie in de gevangenis zaten en dus een transfer zouden kunnen maken in omgekeerde richting.

De Europese Unie wil deze regeling uitbreiden naar de Balkanstaten, Rusland en Turkije, maar is nog in onderhandeling met deze landen.

Binnen de groep EU-gevangenen in Belgische cellen waren vorig jaar Fransen (75) en Roemenen (75) het talrijkst.

Verder zaten ook heel wat Nederlanders (64), Italianen (59), Bulgaren (31) en Polen (21) een gevangenisstraf uit in ons land.

BRON: HLM 19-4-2012