De Nederlandse gevangenis in Tilburg blijft ‘Belgisch’ tot eind 2013. Minister van Justitie verlengt het contract met de Nederlanders 1 jaar. Tilburg, bij onze noorderburen op overschot, helpt de overpopulatie in onze gevangenissen een stuk te verminderen. De verlenging van Tilburg maakt deel uit van de voorstellen ie de minister gisteren aan de cipiers deed. De vakbonden houden hun antwoord in beraad tot morgen.

De hoofdmoot van de voorstellen blijven metaalpoortjes, die Turtelboom in alle gevangenissen laat aanbrengen. Zo wil ze voorkomen dat gevangenen nog scheermesjes en andere metalen voorwerpen kunnen binnensmokkelen. Het geld daarvoor is er, een goede 800.000 euro. De eerste 10 poortjes worden onmiddellijk geplaatst in enkele Waalse gevangenissen, waar de veiligheidsproblematiek het grootst is. In totaal komen er 130 detectoren in de loop van het jaar. De vakbonden noemden dat een goed idee, al zal het niet alle veiligheidsproblemen oplossen.

Behalve de poortjes krijgen de cipiers in hun basisuitrusting ook anti snijhandschoenen. Die kunnen ze aantrekken bij fouilleringen om zich niet te kwetsen aan scherpe voorwerpen. De minister laat bij de regeringspartijen ook natrekken of de cipiers het recht kunnen krijgen op naaktfouilleringen bijgevangenen die terugkeren nadat ze ‘buiten’ zijn geweest. Dat veronderstelt een politiek akkoord binnen de regering.

Strengere straffen

Min. Turtelboom biedt de cipiers ook een bijkomende opleiding aan om beter te kunnen omgaan met agressie, in het bijzonder bij ontsnappingen waarbij cipiers worden gegijzeld. Het beroep van cipier zal ook worden toegevoegd aan de reeks jobs waarvoor strengere straffen gelden bij geweldingrepen, zoals dat nu al het geval is bij geweld tegen politiebeambten. Wie aan deze mensen raakt, wordt veel harder gestraft. Het moet een ontradend effect hebben op de gevangenen. Vervolgens wil minister Turtelboom van haar collega Verherstaeten (Regie der Gebouwen) medezeggenschap over de budgetten voor de renovatie van gevangenissen. Justitie moet zelf kunnen beslissen over zaken als het plaatsen van camera’s. Nu duurt het makkelijk 2 jaar voor de regie der Gebouwen om het even wat klaarmaakt in de gevangenis.

De sfeer bij de besprekingen was rustig en de vakbonden gaan zich nu samen beraden over hun antwoord tegen morgen. Wellicht zullen ze nog bijkomende eisen op tafel leggen, zoals extra geld. Na het overleg met Turtelboom toonden de bonden zich <ontgoocheld> dat er niet meer was uitgekomen.

Opnieuw aan de slag

Inmiddels zijn de cipiers in de gevangenis van Andenne wel weer aan het werk gegaan na een week staking wegens ontsnappingspoging. De gedetineerden mogen opnieuw op de binnenplaats en de bezoeken van familieleden worden gaandeweg uitgebreid, maar er wordt voorlopig volgens nachtregime gewerkt. In Aarlen, waar 2 gedetineerden vrijdag ontkwamen nadat ze 2 cipiers hadden gegijzeld met scheermesjes, draait de gevangenis vooralsnog op minimumdienst. In de Waalse gevangenissen blijft de sfeer gespannen, in de Vlaamse instellingen die over het algemeen moderner zijn en beter uitgerust, blijft het rustig.

Bron: HLM 17-4-2012.