De Liga voor Mensenrechten is een ongebonden organisatie die tot doelstelling heeft de mensenrechten te beschermen en schendingen van mensenrechten te voorkomen of op te heffen. De leidraad hierbij is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Mensenrechtenschendingen? Toch niet in België, denkt u dan? Zij die zich in de marge van de maatschappij bevingen, weten wel beter. Vluchtelingen, vreemdelingen, gedetineerden, geesteszieken, ....zwakkere groepen die niet gemakkelijk een stem krijgen, zien vaak als eerste hun rechten in het gedrang komen. Voor deze groepen tracht de Liga voor Mensenrechten respect voor de mensenrechten af te dwingen. Door te wegen op het beleid.

Een centraal aandachtspunt voor de Liga voor Mensenrechten is het gevangeniswezen. De rechten van gedetineerden en geïnterneerden verdedigen, toezien op de toestand in de gevangenis, het publiek informeren over de strafinrichtingen... het is maar een greep uit de activiteiten. Door de contacten met de overheid en gevangenispersoneel, academici en Diensten van Justitieel Welzijnswerk, maar ook met gedetineerden zelf, houdt de Liga voor Mensenrechten vinger aan de pols.

Gedetineerden schrijven de Liga voor Mensenrechten, beklagen zich of rapporteren zorgwekkende voorvallen. De Liga voor Mensenrechten vraagt gevangenisdirecties om toelichting, voelt overheden aan de tand en grijpt in waar nodig is. Soms schakelt de Liga voor Mensenrechten de pers in of laat de vraag stellen aan de bevoegde minister. Soms gaat de Liga voor Mensenrechten zelf op bezoek in de strafinrichting of brengt het Comité ter Preventie van Foltering en Menswaardige Behandeling (CPT) op de hoogte.

Soms bemiddelt de Liga voor Mensenrechten bij de gevangenisdirectie om kleine gunsten die de detentie iets dragelijker maken. Uiteraard kan men bij de Liga voor Mensenrechten terecht voor informatie over de rechten van gedetineerden.

Belangrijke kwesties worden vaak verder uitgediept in FATIK, tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen. Hierin wordt het reilen en zeilen binnen de gevangenismuren van nabij gevolgd, kritisch geanalyseerd en geduid. Zo probeert de Liga voor Mensenrechten wat meer druk op de ketel te zetten, opdat ook de rechten van de gedetineerden en geïnterneerden gerespecteerd worden.