Justitie betaalt eindelijk weer haar facturen

Na ruim twee maanden haperingen, is Justitie zijn achterstallige facturen aan gevangenisartsen, psychiaters, tolken en experts weer aan het betalen.

BRUSSEL / Artsen, psychiaters, therapeuten en tandartsen die in gevangenissen werken, klagen al maanden niet meer betaald te zijn. Sinds december gaat het mis, zegt kamerlid Kristien van Vaerenbergh (N-VA). De achterstand zou opgelopen zijn tot 800.000 euro. De Franstalige artsen zouden intussen betaald zijn, de Vlaamse nog niet, weet van Vaerenbergh.

Koen Peumans (FOD Justitie) spreekt dat tegen. We zijn de facturen in versneld tempo aan het betalen. Dinsdag is voor 7 miljoen euro uitbetaald. Aan Franstaligen, maar ook aan Vlamingen.

‘Het gaat op jaarbasis over 400.000 facturen, meestal relatief kleine. Geregeld bestaat er over die kleine facturen ook betwisting: zoals een magistraat die vindt dat de expert meer uren aanrekent dan verwacht. Maar vooral de overschakeling naar fedcom, het federale betalingssysteem, heeft veel voeten in de aarde gehad. Zoiets vergt oneindig veel individuele ingreepjes. justitie gebruikte nog de naam Fortis, Fedcom kent alleen BNP Paris Bas,’zegt Peumans.

‘Tot december hadden we geen enkele achterstand. Nu zijn we de achterstand met en hoge snelheid aan het wegwerken. Als we het huidige tempo kunnen handhaven, is de achterstand over enkele weken geheel weg. Dan kunnen we de reputatie hernemen die Graydon ons toekende: één van de beste betalers op federaal niveau.’

BRON: De Standaard 23-3-2012