De moegetergde Brusselse onderzoeksrechter Wim de Troy vraagt justitie minister Turtelboom zijn mandaat niet te verlengen. Sinds de start van het grootste pedofilieschandaal in de Belgische geschiedenis van de Kerk werd de Troy tegengewerkt en zijn onderzoek gesaboteerd.

 

Operatie Kelk gekelderd

Operatie Kelk leiden is geen cadeau. Dat wist Brussels onderzoeksrechter Wim de Troy toen hij in de zomer van 2010 binnenviel in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, de computer van kardinaal Daneels meenam en bij de commissie-Adriaenssens de dossiers rond honderden pedofiele geestelijken in beslag nam. ‘Seksueel misbruik in de Kerk onderzoeken gaat zijn ondergang betekenen’, fluisterden velen. En inderdaad: die zomerdag, 24 juni 2010, startte achter de schermen meteen ook ‘Operatie Sabotage’.

Terwijl de Troy en zijn speurders pogingen ondernamen om het kindermisbruik en het schuldig verzuim van geestelijke leiders aan het licht te brengen, kregen ze meer tegenwerking dan ooit. Op den duur waren er meer onderzoeken lopende naar het doen en laten van de Troy, dan dat er mensen ingeschakeld konden worden om het kindermisbruik aan het licht te brengen. Er werden – vergeefs – procedures gestart om Wim van Troy van het onderzoek te halen, er werd jacht gemaakt op ‘lekkende speurders’ en er werden kunstgrepen uitgehaald om de inbeslaggenomen dossiers nietig te verklaren. Dat alles met één doel: het potje van binnen de Kerk dicht te houden.

Zij weg, ik weg

Een jaar geleden moest toenmalig justitieminister Stefaan de Clerck nog hoogstpersoonlijk tussenkomen om het mandaat van onderzoeksrechter de Troy te verlengen, omdat Brussels rechtbankvoorzitter Luc Hennart in gebreke bleef. Toen de Troy op het nippertje aan het roer bleef, waren medestanders overtuigd: ‘Nu gaan ze hem treffen in het hart van zijn kabinet.’ En dat klopte. In september kreeg zijn trouwe (en hoogzwangere) griffier Peggy Coppens van diezelfde rechtbankvoorzitter te horen dat ze na haar bevallingsverlof niet mocht terugkeren naar het onderzoek. Iedereen weet dat een ervaren griffier weghalen bij een onderzoeksrechter hetzelfde is als een been amputeren bij een hardloper. De Troy verbond toen zijn lot aan het hare. ‘Peggy Coppens weg, ik ook weg’, klonk het ferm. Min. de Clerck weigerde het ontslag van de Troy te aanvaarden en kocht daarmee tijd tot 31 maart 2012 – de dag dat het mandaat van de Troy teneinde loopt. En als de mist rond zijn griffie tegen dan is opgeklaard, bedenkt bij zich misschien nog wel. Althans, dat was de hoop van niet in het minst de honderden slachtoffers die voor het eerst in jaren het gevoel hadden dat hun verhaal serieus genomen werd en dat er een team aan de slag was dat de schuldige geestelijken écht voor de rechter wilde brengen.

Imagoprobleem

Maar het draait anders uit. Onze redactie vernam dat Peggy Coppens na haar bevallingsverlof

overal aan de slag mag, zolang het maar niet op het onderzoek is. Of rechtbankvoorzitter Hennart die bizarre beslissing handhaft omdat hij anders een ‘imago probleem’ heeft, is niet duidelijk. Ooit zei hij in het heetst van de strijd: “Misschien ben ik wel gezonden om ‘Operatie Kelk’ te saboteren. Wie zal het zeggen?”

En dus houdt de Troy voet bij stuk. Vanaf 1 april wenst hij niet langer onderzoeksrechter te zijn in Brussel. Wat hij wel gaat doen, is niet duidelijk. Allicht krijgt hij een taak binnen één of andere rechtbank.

Hennart maakte zich in het verleden al sterk dat voor de Troy en de zijnen voldoende vervangers zijn. “Het kerkhof ligt vol onmisbaren”, zegde hij ooit aan onze redactie. Maar voor Operatie Kelk is dit een regelrechte ramp. Van de 4 resterende Nederlandstalige onderzoeksrechters in Brussel die zich over de zaak kunnen ontfermen, zit er één op een zucht van zijn pensioen en heeft de andere zijn pensioen aangevraagd. Een derde barst van het werk en een vierde is in het verleden ingeschakeld om de onderzoeken tégen het team rond Operatie Kelk te leiden.

De pedofilieslachtoffers zullen dus hoogstwaarschijnlijk in de kou blijven taan. Want dat de kerkleiders ooit nog voor de rechter zullen komen voor schuldig verzuim, is hoogst onzeker.

BRON: HLM 20-3-2010