Vijf Marokkaanse gedetineerden uitgeleverd

 

Voor het eerst zijn Marokkaanse gedetineerden teruggestuurd naar een cel in hun land van herkomst.

 

 

 

BRUSSEL/MELSBROEK. De vijf gedetineerden die maandag op de militaire luchthaven van Melsbroek op een vliegtuig richting Rabat (Marokko) werden gezet, zijn stuk voor stuk zware jongens. Het gaat om mannen tussen 24 en 39 jaar die vastzaten voor drugsdelicten, illegaal verblijf, slagen en verwondingen, schriftvervalsing, wapenbezit en verkrachting, opsluiting en foltering. Samen werden ze veroordeeld tot 36 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

België sloot al in 1997 een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen naar hun thuisland mogelijk moest maken. Dat kon echter alleen als de gedetineerde in kwestie toestemming gaf voor de uitlevering, wat in de praktijk nooit gebeurde. In 2007 sloot de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) een bijkomend protocol af waarmee gedwongen repatriëring mogelijk werd.

Onder de legislatuur van de vorige minister van Justitie, Stefaan de Clerck (CD&V), werd een lijsr aangelegd van maximaal 190 van de ongeveer 1200 Marokkaanse gevangenen in Belgische cellen die konden worden teruggestuurd. Marokkaanse gevangenen die in België geboren zijn, de dubbele nationaliteit hebben, met een Belgische getrouwd zijn, de vluchtelingenstatus hebben, voor hun veroordeling al 5 jaar onafgebroken in België woonden of ‘ernstig ziek’ zijn, kwamen niet in aanmerking.

Dertig gevangenen stonden toen – in oktober 2011 – volgens de Clerck, ‘klaar om te vertrekken’.

Vijf van die 30 zijn gisteren dus echt vertrokken. ‘Het zijn zware criminelen van wie alle beroepsmogelijkheden waren uitgeput en die geen enkele band hebben met ons land’, aldus de huidige minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

 

                                                                           

                                                                                  BRON: De Standaard

                                                                                  29 mei 2012