Na ruim twee decennia in internering vraagt Frank V.D.B. euthanasie. Het gevangeniswezen stapt mee in dat verhaal, en ook de doktersadviezen zijn gunstig. Het zou de allereerste keer zijn dat een gevangene euthanasie krijgt.

 

¤ Man zit vast voor 2 moorden en verkrachting

¤ Kampt met ongeneeslijke psychische aandoening

¤ Nog niet duidelijk of hij ook euthanasie zal krijgen

  BRUSSEL  /  Dat een geïnterneerde euthanasie krijgt, zou een primeur zijn in het Belgische gevangeniswezen. Maar of Frank V.D.B. echt euthanasie krijgt, is op dit moment verre van zeker. De behandelende arts moet die nog altijd willen uitvoeren. Toch is de procedure al een heel stuk opgeschoten.

Er zijn gunstige adviezen van 3 externe artsen, en al hun bijkomende vragen aan Frank V.D.B. zijn ondertussen beantwoord. ‘Met gunstig gevolg’, zegt Francis Van Mol, hoofd van de dienst Gezondheidszorg van het Gevangeniswezen. ‘Een formele beslissing is er niet. Die moet van die externe artsen komen. Maar als zij ons de officiële vraag stellen, passen wij ons aan. Ook als die beslissing al over enkele dagen zou vallen.’ De euthanasie zelf zou buiten de gevangenismuren worden uitgevoerd, in aanwezigheid van een aantal familieleden die hij er op dat moment graag bij wil hebben.

De 48-jarige man uit het Antwerpse zit volgens verschillende bronnen vast voor 2 moorden en een verkrachting, en verblijft al ruim 20 jaar achter de tralies als geïnterneerde. Hij zit nu al een hele tijd in Turnhout.

 

Frank V.D.B. beseft perfect de uitzichtloosheid van zijn situatie, en zou ook al hebben gezegd zelfmoord te willen plegen als hij geen euthanasie krijgt. Een recent psychiatrisch verslag omschreef hem als een gevaar voor de samenleving en voorspelt dat de kans op recidive reëel is. Volgens cipiers die met hem werken, is hij een rustige man, die ook weinig zegt over zijn doodwens, maar die af en toe door het lint gaat.

Volgens Wim Distelmans, euthanasie-expert en ook een van de artsen die een advies voor Frank V.D.B. hebben uitgebracht, is aan alle wettelijke vereisten voldaan. Dat betekent dat Frank V.D.B. kampt met een ongeneeslijke psychische aandoening en daardoor ondraaglijk lijdt. Bovendien moet hij ook herhaaldelijk en over een langere periode om euthanasie verzoeken. ‘Dat is allemaal  erg delicaat,’ zegt distelman, ‘we moeten er zorgvuldig mee omspringen.’

Volgens N-VA-senator en arts Louis Ide, die het verhaal publiek maakt, legt het verhaal van Frank V.D.B. een essentieel probleem van het gevangeniswezen bloot. ‘Er is hier helemaal  geen opvang voor geïnterneerden, zoals in Nederland wel het geval is.’ Volgens Ide kiest Frank V.D.B. voor euthanasie omdat die behandeling ontbreekt.

Francis Van Mol is het hiermee eens dat de opvang van geïnterneerden in de gevangenis veel te wensen overlaat. ‘Dat is een open deur intrappen. Maar zeggen, zoals Louis Ide, dat in dit geval de vraag om euthanasie daar iets mee te maken heeft? Die interpretatie laat ik geheel aan hem over.’

 

                                                                                                    BRON: DE STANDAARD

                                                                                                    13-9-2012