Na een eerste computer gestuurde test van het Selor-examen voor penitentiair beambte met succes te hebben afgelegd volgde een tweede gedeelte.

Zeven personen kregen een opdracht om twee constructies van papier te bouwen . De eerste contructie diende 140cm . hoog te zijn en de andere 80 cm. Een kleine afwijking was toegestaan. De constructies moesten 30 seconden blijven staan zonder om te vallen .
De middelen en het materiaal bestonden uit een vouwmeter en honderd blanco A4 - vellen , deze mochten  als bouwmateriaal gebruikt  worden .
Er werd 15 minuten uitgetrokken om de "strategie "voor het bouwplan te bepalen . Daarna moesten de constructies in 30 minuten worden opgezet .
Het geheel werd aanschouwd door een zeskoppige jury . Een minumum van 10 op 20 punten was nodig om te slagen .
Na de praktische test volgde nog een schriftelijke ronde, waarmee enkele punten konden worden bijverdiend .

Het niveau van de vragen was opzienbarend : 1.  hoeveel stoelen zijn er aanwezig in het lokaal en vraag 2.  op hoeveel wandtekeningen staat een dier afgebeeld . Het leek op Banana Split maar het bleek biittere ernst .

Deze testen : de bouwconstuctie en het vragenformulier zijn dus ultieme testen geweest om te beslissen of iemand al dan niet geschikt is om een penitentiair beambte te kunnen worden .
Eigen motivatie , bekwaamheden , waaronder omgang met mensen, bereidwilligheid om te werken in ploegensysteem , weekendwerk ....Op geen enkele moment kwamen deze vragen aan de orde . Iemand die niet geslaagd was voor bovengestelde testen heeft nooit de mogelijkhied gekregen om zijn kanditatuur ernstig te verdedigen .

Het verband tussen penitentiar  beambte en frobelen op de kleuterschool ligt niet zo ver uit elkaar .

Dat sommigen mensen niet slagen voor deze testen roept zo al vragen op betreffende het niveau van de opleiding van de penitentiair beambten in wording .
Maar ook in de praktijk blijken een aantal penitentiair beambten nog steeds in een kleuterschool "werkzaam "te zijn.