Hoe zit het nu met de verstrenging van de wet-Lejeune die in het regeerakkoord was opgenomen? “Een werkgroep bekijkt op dit moment het wetsvoorstel om de drempel voor voorwaardelijke invrijheidstelling te verhogen”, klinkt het op het kabinet van justitieminister Turtelboom (Open VLD). Ook de mogelijkheden van beroepsprocedure worden vanaf deze week onderzocht.

In het regeerakkoord was men al overeengekomen om de drempel om vervroegd vrij te komen op te trekken naar minstens de helft van de straf. Toch in geval van bijzonder zware misdrijven, zoals verkrachting of de ontvoering van een minderjarige, en veroordelingen tot 30 jaar of levenslang. En, in geval van recidive: naar drie vierde van de straf. “De rechter geeft in zijn vonnis concreet aan wat onder deze drempel dient te worden verstaan, en zodoende, welke de minimale duur van de straf is die dient te worden uitgezeten en die beschouwd wordt als beveiligingsperiode”, valt te lezen in het akkoord. Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft een wetsontwerp klaar, dat wordt besproken door een werkgroep. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan de ministerraad. “Wij hopen dat de wetswijziging nog dit jaar wordt gestemd in het parlement”, zegt de woordvoerster van de minister. Over de inhoud wil ze enkel kwijt dat het “overeenstemt met het regeerakkoord”. Een tweede werkgroep buigt zich vanaf deze week over hoe de communicatie naar de slachtoffers kan worden verbeterd. “Over hoe ze beter te betrekken bij het proces dat voorafgaat aan de beslissing om iemand vervroegd vrij te laten. Nu leven slachtoffers nog te vaak in onwetendheid”. Ook de mogelijkheden van een beroepsprocedure in uitzonderlijke gevallen worden onderzocht. Net als de suggestie van de rechters van de strafuitvoeringsrechtbanken om de ‘kans op maatschappelijke onrust’ te laten meespelen in hun beslissing.

BRON: De Morgen

28-08-2012