Vraag naar bouwgrond voor gevangenissen wordt vriendelijk afgewezen.

Slecht 4 gevangenissen op 11 al in aanbouw.

Haren (Brussel)

Capaciteit: 1.190 plaatsen

Gepland: 2016

Werken nog niet begonnen.

# De gevangenis van Haren zal uit 8 entiteiten bestaan, waaronder 3 mannengevangenissen,

een vrouwengevangenis en een jeugdinstelling. Het project zit tot dusver op schema. Haren

moet op termijn Vorst en Sint-Gillis vervangen.

Beveren

Capaciteit: 300 plaatsen

Gepland: 2014

Werken begonnen in 2012

# De werken voor de gevangenis Poort van Beveren zijn eerder dit jaar gestart, ook al is de

Europese Commissie een inbreukprocedure gestart tegen de Vlaamse regering op basis van

een onderzoek naar de weerslag op het milieu. Bijkomend probleem: de gevangenis ligt op

de aansluiting van de E17 met de Oosterweelverbinding.

Dendermonde

Capaciteit: 444 plaatsen

Gepland: 2014

Geblokkeerd door procedures tegen vergunningen

# De bouw van de gevangenis Poort van Dendermonde op de site van het Oud Klooster zit

helemaal in het slop door een beroep van schorsing en vernietiging ingediend tegen zowel

de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2011, als tegen de milieuvergunning van 13

oktober 2011 en het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Antwerpen (Wilrijk)

Capaciteit: 430 plaatsen

Gepland: 2016

Werken nog niet begonnen

# De nieuwe gevangenis van Antwerpen wordt op de site van de oude rijkswachtkazerne

in Wilrijk gebouwd.

Antwerpen (forensisch psychiatrisch centrum)

Capaciteit: 180 plaatsen

Gepland: 2014

Werken nog niet begonnen

# Het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van Antwerpen zal plaats bieden voor 120

gedetineerden.

Gent (forensisch psychiatrisch centrum)

Capaciteit: 270 plaatsen

Gepland: 2014

Werken begonnen in 2011

# Het FPC van Gent is al in aanbouw.

Merksplas

Capaciteit: 650 plaatsen

Gepland: onbekend

Werken nog niet begonnen.

# De nieuwe gevangenis van Merksplas kan gewoon naast de oude gebouwd worden. De

grond is al aangekocht, maar de bouwgrond maakt deel uit van een beschermd

natuurgebied.

Marche-en-Famenne

Capaciteit: 312 plaatsen

Gepland: 2014

Werken begonnen in 2011

# De bouw van de gevangenis van March-enFamenne nadert de afwerkingsfase.

Leuze-en-Hinaut

Capaciteit: 213 plaatsen

Gepland: 2014

Werken begonnen in 2012

# In Leuze-en-Hainaut zijn de werken voor de nieuwe gevangenis ook al begonnen. Ook al

wordt de eerste steen officieel pas volgende week gelegd.

Achêne (jeugdinstelling)

Capaciteit:120 plaatsen

Gepland: onbekend

Werken nog niet begonnen

# Het project voor een nieuwe jeugdinstelling in Achêne is aanbestedingsklaar. Maar omdat

de staatshervorming voorziet in een overdracht van bevoegdheden voor de jeugdzorg naar

de gewesten, ligt het project voorlopig stil.

Sambreville

Capaciteit: onbekend

Gepland: onbekend

Werken nog niet begonnen.

# In Sambreville zou een nieuwe gevangenis die van Namen en Dinant vervangen. Er is

echter onenigheid tussen gemeente, gewestelijke en federale overheden over de voorge-

stelde locatie, onder meer omdat de bodem er zwaar vervuild zou zijn.