Voorzitter Cassatie kritisch over justitie

BRUSSEL - Er komt een grondige doorlichting van alle procedureregels binnen Justitie, in een poging blunders zoals die van afgelopen week te voorkomen. ‘Duidelijke regels leiden tot minder fouten', zegt minister van Justitie Turtelboom.

Justitie heeft alweer een pijnlijke week achter de rug. Afgelopen woensdag mocht Davy S., die zijn ex-vriendin neerschoot, de gevangenis verlaten na procedurefouten. Een rechter en verschillende magistraten vergisten zich immers toen ze zijn voorlopige aanhouding verlengden. De publieke consternatie over die blunder is bijzonder groot.

Ook de hoogste rechter van het land, Etienne Goethals, voorzitter van het Hof van Cassatie, heeft zijn buik vol van procedurefouten en eindeloos aanslepende processen. In de krant De Tijd waarschuwt hij zelfs voor ‘het vastlopen van het systeem'.

‘Justitie verdrinkt in de procedureslagen. Als ik advocaat was, en ik had een slecht dossier, ik zou die talloze proceduremogelijkheden ook uitputten. Maar zo slepen de zaken wel eindeloos aan. De slinger is te ver doorgeslagen', waarschuwt Goethals.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) toont begrip voor Goethals' frustraties. Ze wijst er ook op dat sommige advocaten zich alsmaar meer specialiseren in het zoeken naar procedurefouten. Ze vraagt het college van procureurs-generaal daarom een werkgroep op te richten om alle procedureregels grondig door te lichten. ‘Als de regels duidelijker zijn en minder ruimte tot interpretatie laten, leidt dat tot minder fouten', zegt haar woordvoerster, die beklemtoont dat zo'n doorlichting niet raakt aan de rechten van het individu.

‘Soms stapelen de circulaires over een bepaald onderwerp zich op, met alle onduidelijkheid tot gevolg. Over de strafuitvoering waren er op een gegeven moment zeven verschillende. Dan is het beter om van al die circulaires opnieuw één duidelijke rondzendbrief te maken. Het college van procureurs-generaal gaat dat nu allemaal bestuderen, en voorstellen doen.'

Iedereen gaat naar Cassatie

Heel binnenkort wordt er trouwens al een rem gezet op de exploderende instroom van zaken bij het Hof van Cassatie. Dat moest vorig jaar een recordaantal zaken slikken.

‘Iedereen die niet akkoord gaat met een uitspraak trekt tegenwoordig naar Cassatie', aldus voorzitter Etienne Goethals. Zo wordt zelfs cassatieberoep aangetekend voor heel eenvoudige verkeersinbreuken. ‘In andere zaken komen advocaten tot vier keer langs bij Cassatie, waarbij de vierde keer soms het tegenovergestelde wordt gepleit van de eerste keer.'

Minister Turtelboom kondigt binnenkort beterschap aan. ‘We zijn zo goed als rond met de ontwikkeling van een wetsontwerp. Dat moet de instroom van zaken in de toekomst gevoelig beperken', zegt haar woordvoerster.