BRUSSEL - De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, stelt de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken voor straffen onder de drie jaar uit naar september 2015.

De opstart van rechtbanken die toezien op de uitvoering van straffen onder de drie jaar, wordt nog maar eens op de lange baan geschoven. Afgelopen zomer was er al een uitstel tot september 2013. Vlak voor de kerstvakantie heeft het parlement een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) goedgekeurd, waarin staat dat de rechtbanken er ten vroegste in september 2015 komen. Het is dus allesbehalve zeker of Turtelboom die rechtbanken nog als minister mee zal maken: de zittingstijd van deze regering loopt tot 2014.

‘De minister heeft van strafuitvoering één van haar speerpunten gemaakt, maar door te talmen met die rechtbanken blijft bij kortgestraften een gevoel van straffeloosheid bestaan', zegt N-VA-kamerlid Sarah Smeyers. ‘Bovendien zijn deze rechtbanken (die wel bestaan voor straffen boven de drie jaar, red.) in het leven geroepen om de straffen weg te trekken van de politiek.'

11 miljoen euro

‘De reden voor het uitstel is geldgebrek', valt te horen bij de woordvoerster van Turtelboom. ‘De rechtbanken voor straffen onder de drie jaar zouden de staat jaarlijks 11 miljoen euro kosten. Wij zijn absoluut voorstander van een rechter die beslist onder welke vorm een straf onder de drie jaar wordt uitgevoerd, maar bij de budgetcontrole hebben we het gevraagde geld niet gekregen. Zonder het geld kunnen we de strafuitvoeringsrechtbanken niet oprichten. Maar wanneer een rechter nu een straf onder de drie jaar uitspreekt, wordt die wel uitgevoerd. Alleen gebeurt dat onder toezicht van de uitvoerende macht (de minister en haar administratie, red.).'

Zo besliste Turtelboom eigenhandig dat Sharia4Belgium-kopman Fouad Belkacem wél zijn korte celstraf moest uitzitten.

Het kabinet-Justitie beklemtoont dat zijn prioriteit ligt op de uitvoering, bijvoorbeeld met enkelbanden en spraakherkenning, niet op wie toezicht houdt op die uitvoering.

Volgens oppositiepartij N-VA is die aanpak niet doeltreffend. ‘De uitgesproken gevangenisstraffen worden lang niet allemaal uitgevoerd. Alternatieve straffen zijn ook niet meer dan een extraatje daarbovenop. De ‘zero tolerance' waar Open VLD zo'n punt van maakt, is ver te zoeken.'

Bron De Standaard.