Er kan eindelijk een einde komen aan de mensonterende behandeling van geïnterneerden in gevangenissen. Die krijgen nu helemaal geen behandeling. België liep daarvoor al verschillende veroordelingen op. SP.A-senator Bert Anciaux heeft een wetsvoorstel klaar dat door (bijna) de hele meerderheid gesteund wordt.

 

Bert Anciaux kon vijf van de zes meerderheidspartijen – behalve Open VLD – achter zijn wetsvoorstel krijgen. Daarmee moet een einde komen aan de schrijnende omstandigheden voor geesteszieken in de Belgische gevangenissen. Volgens sommigen zelfs middeleeuwse omstandigheden. De essentie van de hervorming is dat je zieke mensen die een misdrijf plegen niet opsluit in de gevangenis, maar behandelt.

Anciaux beseft dat zoiets meteen de herinnering aan Kim De Gelder oproept. Ten onrechte, zegt hij. 'De meerderheid van hen is namelijk niét gevaarlijk. Gevallen als De Gelder vertekenen het beeld. Ik weet wel dat dit electoraal niet loont voor mij. Het volk staat niet te juichen bij een wetsvoorstel als dit, omdat ze vaak niet weten over welke gevallen het gaat. Ik kom daartegen in opstand.'

Opgesloten zonder toilet

Met Anciaux' wetsvoorstel komt een vervolg aan een wet die Laurette Onkelinx (PS), als minister van Volksgezondheid, in 2007 al invoerde. Zij wilde de behandeling van geïnterneerden laten overhevelen van Justitie naar Volksgezondheid. Anciaux: 'De noodzaak daarvan werd onlangs nog duidelijk, toen Jonathan Jacob (26) in een politiecel werd doodgeslagen. Politie en justitie weten niet hoe ze met geesteszieken moeten omspringen.'

De beslissing van Onkelinx werd echter nooit uitgevoerd, wegens geen geld, geen instellingen en geen personeel. Ondertussen zijn de geesten wel rijp, en staat ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) achter het plan. Zij focust op de bouw van instellingen voor geïnterneerden. In Gent is die bijna af, in Antwerpen is er een gepland.

Op deze manier kan er ook een einde komen aan de veroordelingen van ons land door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat wees ons land meermaals terecht omdat het zieken opsluit zonder behandeling en vaak in mensonwaardige toestanden, bijvoorbeeld met drie in een cel en zonder toilet. Bovendien bestaan er geen criteria om die mensen op te sluiten en al evenmin om hen weer vrij te laten. Om die reden bestaan er ook geen statistieken over de duur van hun opsluiting.

Eén en ander betekent ook dat de pijnlijke ruzies tussen gerechtspsychiaters, zoals tijdens het proces van Kim De Gelder, tot het verleden moeten behoren. Er komen namelijk strengere eisen voor de psychiatrische rapporten, die aan welbepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Anciaux: 'Zulke rapporten mogen niet opgesteld worden na een gesprek op de rand van het bed in de cel waarin ook nog twee andere psychisch zieken rondlopen.'

Een speciale afdeling van de strafuitvoeringsrechtbank zal het hele proces in de gaten houden. Het grote voorbeeld is Nederland. 'Het gaat om pa­tiënten en dus moet geen justitie- en gevangenislogica voorop staan maar een medische en zorglogica. Een patiënt heeft recht op behandeling, en ook recht op een goede diagnose.' Anciaux hoopt dat zijn voorstel, dat ook door Groen en misschien N-VA gesteund wordt, nog tijdens deze legislatuur goedgekeurd te zien. De uitvoering zal voor een volgende regering zijn.

 

Bron: Nieuwsblad.be