Zowel de Raad van State als de Hoge Raad voor de Justitie heeft bedenkingen bij de veranderingen van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) stelde die voor na de vrijlating van Michelle Martin.

De voorwaardelijke vrijlating van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, stootte afgelopen zomer bij het grote publiek op onbegrip. Na zestien jaar in de gevangenis, iets meer dan de helft van haar straf, verhuisde ze naar een klooster in Malonne.

Nog geen drie weken later ging de ministerraad akkoord met een voorontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) dat de procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling strenger maakte.

Maar zowel de Raad van State, dat een advies moet geven bij elk wetsontwerp van de regering, als de Hoge Raad voor de Justitie heeft nu kritiek op de voorgestelde veranderingen.

Geen van beide instanties kan voorkomen dat de wet op voorwaardelijke invrijheidstelling verandert, maar in principe zou de regering minstens de argumenten van de Raad van State in overweging moeten nemen.

Concreet vindt het hoge rechtscollege dat de nieuwe regeling discriminerend zou zijn voor recidivisten. Wie hervalt, moet langer wachten op zijn vrijlating. Dat blijft zo en wordt zelfs aangescherpt. Maar het wetsontwerp maakt een onderscheid tussen twee soorten recidivisten: zij die één keer worden veroordeeld tot een straf onder de zestien en één keer boven de zestien jaar, en zij die twee keer zwaar zijn gestraft. Die laatste groep zou zelfs minder lang moeten wachten op een vrijlating.

In de oude regeling kan een veroordeelde bovendien via de rechtbank vragen dat een gevangenisdirecteur en het openbaar ministerie zijn vrijlating in overweging nemen. De nieuwe wet schaft dat af, maar dat kan volgens de Raad niet door de beugel.

Daarnaast hebben de rechters ook kritiek op de procedure: doordat straks zowel het parket als de gevangenisdirectie een positief advies moet geven over een vrijlating voordat de strafuitvoeringsrechtbank zich erover buigt, is er volgens de Raad een schending van de scheiding der machten.

De kritiek van de Hoge Raad voor de Justitie loopt grotendeels gelijk met die van de Raad van State.

Bron: De Standaard.