Aanleiding voor de doorlichting door de Hoge Raad voor de Justitie is de ongelukkige vrijlating van Davy S. eerder dit jaar.

Eind september moest de rechtbank van Hasselt de Davy S. (24) vrijlaten door een procedurefout. S. zat in voorarrest omdat hij zijn ex-vriendin in juli in het gezicht had geschoten. Hij was aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Maar bij de verlenging van zijn aanhouding, eind augustus, besloot de voorzitter van de Hasseltse raadkamer om de man voor drie maanden extra in voorarrest te houden. Een blunder waar zijn advocaat gebruik van maakte om hem vrij te krijgen.

Poging tot moord staat namelijk niet gekwalificeerd als een zwaar misdrijf. Dat betekent dat de verdachte elke maand voor de raadkamer moet verschijnen om te beslissen of hij aangehouden blijft, niet om de drie maanden.

Bij de behandeling van het dossier merkten parket, rechtbank noch onderzoeksrechter dat het om de verkeerde termijn ging.

Enkele dagen later werd S. opnieuw aangehouden na een andere klacht van zijn ex-vriendin, maar het gezichtsverlies voor justitie was bijzonder groot.

‘Zo'n incidenten zijn vernietigend voor de geloofwaardigheid van het gerecht', zegt Tony Van Parys, de nieuwe voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). ‘Maar vooral voor de slachtoffers in de dossiers heeft dat enorme gevolgen.'

De Raad kan aan de betrokken magistraten geen sanctie opleggen: dat is de taak van de rechtstreekse oversten. In de zaak-S. werd tegen de de onderzoeksrechter en de voorzitter van de raadkamer overigens geen enkele procedure opgestart.

Van Parys: ‘We kunnen er wel voor proberen te zorgen dat zo'n fouten niet meer worden gemaakt. Daarom gaan we bij alle rechtbankvoorzitters, procureurs en griffiers peilen naar de organisatie van de raadkamers. Hier en daar zullen er vast wel mechanismen garanderen dat de beslissingen correct verlopen. Op termijn zouden we tot een draaiboek willen komen voor de behandeling van de voorarresten.'

Volgens Van Parys zal er onder meer aandacht zijn voor de werking van de ‘vakantiekamers': die komen tijdens de vakantieperiodes samen om de dossiers te behandelen.