Senator Bert Anciaux (SP.A) krijgt steun van de meerderheidspartijen voor een ingrijpende wetswijziging over internering van geesteszieken.

Er kan relatief snel een nieuwe wet komen die het einde inluidt van de onophoudelijke stroom van veroordelingen van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het Belgisch wanbeleid voor geïnterneerden. Dat Hof pikt het niet dat ruim 1.100 psychisch zieken die een misdrijf pleegden of daarvan verdacht worden, opgesloten worden zonder enige behandeling. Hun aantal nam met 30 procent toe in 7 jaar.

Bert Anciaux, SP.A-fractieleider in de Senaat, kreeg afgelopen weken en dagen de steun van vijf van de zes meerderheidsfracties in de Senaat voor zijn wetsvoorstel tot wijziging van de (onuitgevoerde) wet van 2007 daarover. Onverwacht, want dit is electoraal geen makkelijk thema. Drie fractieleiders van de meerderheid ondertekenden zijn wetsvoorstel mee: Philippe Mahoux (PS), Christine Defraigne (MR), Francis Delpérée (CDH). Voor CD&V ondertekende Rik Torfs, maar nadrukkelijk namens zijn fractie. Bert Anciaux: ‘Bij Open VLD was fractieleider Martine Taelman mee, maar ze wilde dat we de zaak behandelden met hun minister, Annemie Turtelboom. Die focust nu op de bouw van de instellingen in Gent en Antwerpen, maar met de hoofdlijnen kan zij m.i. zeker instemmen. Ook van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) verwacht ik een positieve houding: zij was het die – toen ze op Justitie zat – besliste tot de bouw van geïnterneerdeninstellingen in Vlaanderen en die de hervormingswet van 2007 uitwerkte.'

‘Technisch is het perfect mogelijk dit wetsvoorstel nog in deze regeerperiode goed te keuren. De uitvoering is dan voor 2015.'

Bron: De Standaard