In verband met de uitspraken van de voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie, die via de media verkondigde dat de jury best afgeschaft kon worden, zou ik volgende bedenkingen kwijt willen.

De Minister en willicht de meerderheid van de bevolking willen de jury behouden. Enerzijds begrijp ik dat wel omdat er dan zogezegd RECHT wordt gesproken door het VOLK. Maar anderzijds dringt de vraag zich op of de overheid de jury niet in stand wil houden om de schuld naar de jury af te schuiven indien ooit aan het licht komt dat de veroordeelde onschuldig zou zijn.

Een derde mogelijkheid is misschien nog gevaarlijker. Als de jury afgeschaft zou worden en het oordeel in handen van beroepsrechters komt, dan kan men er als verdachte zo goed als zeker van zijn dat er sowieso een schuldig verklaring zou volgen. Dit omdat de beroepsrechters veel sneller ‘innerlijk overtuigd’ zijn van iemands schuld, i.p.v. dat ze bij twijfel iemand vrij zouden moeten spreken.

Véél, zo niet ALLES hangt af van hoe de politie het onderzoek doet. In theorie moeten ze ook de punten ten ontlaste onderzoeken, doch de praktijk wijst uit dat ze dit zo goed als nooit doen. Men is er niet vies van om woorden en/of zinnen te verdraaien in het nadeel van de verdachte, of om punten te negeren die de onschuld zou kunnen aantonen.

Waarom schaft men ‘het geheim van het onderzoek’ niet af, en laat men het dossier (nadat het is afgesloten) niet ter beschikking van de PERS?! Op die wijze zouden goede onderzoekjournalisten tenminste kunnen zien hoe nalatig (of goed) de speurders hun werk hebben gedaan. Dan zou de bevolking pas echt ogen opentrekken.

Als men dan veroordeeld is zakt men nog verder in de fameuze shit. Dan komt men in handen van de psychologen van de PSD (Psychologische Dienst) en die baseren hun eerste indruk op de sterk overdreven verslagen die de politie maakten tijdens hun onderzoek.

Verder zijn de jongens en meisjes van de PSD, Directie en DIG (Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie) er alleen in geïnteresseerd om iedere veroordeelde zolang mogelijk opgesloten te houden. Niet zo verwonderlijk met een ex-commissaris van de gerechtelijke politie die nu Directeur-Generaal is.

Controleer maar eens hoeveel aanvragen voor uitgaansvergunningen en penitentiair verlof er tegenwoordig worden geweigerd door de DIG (op bevel van de huidige Directeur-Generaal).

Zelfs mensen die een positief advies krijgen van de PSD en Directie (een zeldzaamheid) worden door de DIG gewoon geweigerd.

Voor VI is het precies hetzelfde, de mensen die in aanmerking komen worden om de gekste redenen steeds weer uitgesteld; pas naar het einde van de straf toe is men bereid om een positief advies af te leveren. Op die wijze kunnen ze de betrokkene dan nog voor jaren voorwaarden opleggen en als een slaaf laten behandelen door de controlerende politie (waar geen controle op is).

Het al dan ook niet verbazen dat steeds meer mensen er voor kiezen om de ganse straf volledig uit te zitten, want bij strafeinde kan men uiteraard geen enkele voorwaarde of controle meer opleggen.