Er zijn een aantal prangende sociaal - en adminstratieve problemen die een echte hindernis vormen voor de resocialisatie van gedetineerden aano 2014.

En hoewel de resultaten onvoorspelbaar zijn is het misschien mogelijk dat de verkiezing van mei 2014 kansen biedt voor een meer uitgebreid en coherent penitentiair beleid en dit over de verschillende bestuursniveaus heen.

 - een actief beleid op federaal niveau op het vlak van sociaal-adminstratieve rechten van gedetineerden en hun nabestaanden. De sociale bescherming van gedetineerden vraagt een samenhangende en toegangelijke regelgeving die dezelfde rechtszekerheid en rechtgeleijkheid garandeert als voor andere burgers;

- een OCMW- antennepost in elke gevangenis;-het gebruik van gevangenisarbeid als instrument voor sociale reïntegratie. Dit wil zeggen voldoende arbeid en zo georganisserd dat eigen en gezinsonderhoud kan worden voorzien en bovendien een betekenisvolle schuldenaflossing mogelijk is;

-niemand mag de gevangenis verlaten zonder oplossing voor woonsituatie (Vlaams Strategisch Plan).

Bron: Fatik (2014) nr.141 pp 3-6