Begin juni 2014 maakt een van de prominente dagbladen in Belgïe, dat een gekende gedetineerde die momenteel nog in hechtenis zit, een uitgebreide reportage
(2 volle bladzijden!!) over het feit dat de man zijn vriendin zwanger zou zijn van hem.

Normale procedure op het 1e gezicht; ongestoord bezoek en een daaropvolgende zwangerschap is geen rariteit (gebeurt jaarlijks tientallen keren).

Zij het niet dat advocaten van de burgerlijke partij van vernoemde jongeman via dezelfde krant zwaar uithalen en vinden dat dergelijke situaties niet thuishoren in gevangenschap voor “zware criminelen”. Er wordt o.a. gewezen naar de karaktereigenschappen narcisme en psychopatie, dewelke bij de man zouden vastgesteld en de vraag wordt gesteld wie er recht heeft op ongestoord bezoek. Een ander vooraanstaand lid van de vaste assisenpleiters, die alleen het opnemen voor burgerlijke partijen tijdens de processen, neemt het al op voor het nog te verwachten kind en voor de aanstaande moeder.

De eerste vraag die hier aan de orde zou moeten komen is of deze alleswetende en altijd voor alle commentaar bereidzijnde advocaten en journalisten de consequenties van hun woord en commentaar wel doorgronden of is het alleen de mediageilheid die hen steeds maar weer naar de voorgrond brengt.

Een ander probleem hier is de rechtsgelijkheid die ook voor de gedetineerden geldt en welke voorbereidingen er wel of niet van belang zijn om terug te keren naar de maatschappij. Maar elke medaille heeft een keerzijde. Moet de krant enkele dagen later bekennen dat de betreffende vriendin van de gedetineerde alles had gelogen.

Excuses naar de gedetineerde niet openlijk gezien in de krant. Het zou toch beter zijn dat de bronnen van dit soort heftige berichten naar de maatschappij toe eerst worden getoetst op waarheid alvorens tot publicatie over te gaan. De schade die wordt aangebracht aan de gedetineerde zijn voorbereiding naar de terugkeer naar de maatschappij heeft zeer waarschijnlijk hier een flinke deuk gekregen,

 

Daarom journalisten, advocaten, psychologen, psychiaters en magistraten bezint eer ge begint, ook in de jaarlijkse komkommertijd!!

 

                                                                     Bron: Het Laatste Nieuws, juni 2014.